Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-06-002 “VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4P ir 2D4P (be priestato 8D4B), esančių S. Nėries g. 3, Klaipėda, vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas”

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-06-002 “VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4P ir 2D4P (be priestato 8D4B), esančių S. Nėries g. 3, Klaipėda, vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas”

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka ir darnus vystymasis” priemonę “Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projektas finansuojamas pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą tarp VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir LR Ūkio ministerijos.

Projekto vertė – 3 116 182,00 Lt;  finansavimo šaltiniai :  100 proc.  ES lėšos.

Projekto pradžia – 2012 m. vasario 23 d.
Projekto pabaiga – 2014 m. sausio 31 d.

Projekto tikslas – siekti padidinti energijos suvartojimo efektyvumą VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatuose  1D4p ir 2D4p (neskaitant priestatą 8d4b).  Projekto veiklos : vidaus šildymo  ir elektros sistemų modernizavimas, kuris apims apie 7 700 kv.m. ploto. Tai leis pagerinti pastatų energetines charakteristikas: užtikrins efektyvesnį energijos vartojimą ligoninės pastatuose ir leis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai mažesniais išmetamų į aplinką teršalų kiekiais;  užtikrins optimalias mikroklimato sąlygas patalpose žiemos metu. Modernizavus elektros sistemą bus užtikrintas patikimesnis elektros energijos tiekimas, pagerintos pacientų aptarnavimo sąlygos, personalo darbo sąlygos. Planuojamas energijos sutaupymas – 0,33 GWh.