Papildomas menu

Straipsniai spaudoje

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės va­rik­lis – nau­jo­vių ne­bi­jan­tys pro­fe­sio­na­lai 2022-01-17

„Kas pas mus at­vyks­ta, gau­na iš­ties aukš­tos ko­ky­bės pa­slau­gas, įskai­tant chi­rur­gi­nę pa­gal­bą. Daug ką pa­sa­ko vien tai, kad at­va­žiuo­ja gy­dy­tis net pa­cien­tai iš Vil...

Demencijos kasdienybei palengvinti – ir Klaipėdos slaugytojų idėjos 2022-01-04

IDĖJOS. Konkurso laureatų idėjos - nuo paprastų, padedančių lavinti žmonių savarankiškumo įgūdžius, iki išmaniųjų technologijų, pristatomos tarptautinei slaugytojų bendruomenei. Asociat...

Gydytojas įvardijo, kas skiria paprastą slogą nuo sinusito 2021-12-31

Lovoje jau guliu ilgiau nei savaitę. Iš pradžių buvo nedidelė sloga, tačiau dabar ir galvą skauda, ir temperatūra pakilusi. Atrodo jaučiu maudimą kaktos srityje. Ar man jau reiktų kreip...

Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje įtampa dėl COVID-19 nemažėja 2021-12-16

© Dauguma į Respublikinės Klaipėdos ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių patenkančių koronavirusu užsikrėtusių pacientų - nepasiskiepiję asmenys. Gydytojai teigia, kad...

Nijolė Puidokienė 2021-12-07

...

„Tu – stipri, turi gyventi“ 2021-11-24

Pasisekė: klaipėdietės gyvybę išgelbėjo uostamiesčio ligoninės medikai. Man jau 75 metai. Su sutuoktiniu Anatolijumi gyvename sodų bendrijoje, stengiamės riboti gyvą bendravimą su ap...

Psichologų konsultacijos darbuotojams 2021-11-12

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams ir studentams, atliekantiems praktiką sveikatos priežiūros įmonėje.Bendradarbiaudami su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų k...

Sveikas skrandis – laimingas žmogus 2021-10-26

EDITA ŠUNOKIENĖ. Gydytoja gastroenterologė teigė, kad skrandžio ligomis serga labai įvairaus amžiaus žmonės. Greitėjant gyvenimo tempui žmonės nuolat patiria stresą, įtampą, nerimą....

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. J02-CPVA-V-11-0006 2021-09-30

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondų Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. J02-CPVA-V-11-0006 „Priemonių, ger...

Vienintelis būdas įveikti pandemiją – vakcina 2021-09-22

Visame pasaulyje išplitusi COVID-19 pandemija, kuri pastaruoju metu itin suintensyvėjo, pakeitė daugelio žmonių kasdienybę, tačiau ypač stipriai tai palietė gydytojus ir visą sveikatos ...

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės tiks­las – nu­li­nė ko­rupcija 2021-08-27

„Ge­riau­sia pa­dė­ka me­di­kui – šyp­se­na, nuo­šir­dus „ačiū“ ir pa­ge­rė­ju­si pa­cien­to svei­ka­ta“, – tvir­ti­na skaid­rios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos var­dą pel­n...

Andrej Levinger: „COVID-19 – itin pavojingas diabetu sergantiems žmonėms“ 2021-08-10

COVID-19 pandemijos metu ypatingas dėmesys, pasak Respublikinės Klaipėdos ligoninės Konsultacinės poliklinikos vedėjo, gydytojo endokrinologo Andrej Levinger, turi būti skiriamas diabet...