Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis

LIGONINĖS VADOVYBĖ

Zigmas Juzumas, direktoriaus pavaduotojas (medicinai):

 • Konferencija „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose – aktualijos, įžvalgos, praktiniai patarimai”, 2019 m. Vilnius.
 • Mokymai „Sveikatos politikos ir strategijos naujovės“, 2019 m. Vilnius.

Mindaugas Kundrotas, direktoriaus pavaduotojas (infrastruktūrai):

 • Mokymai „Sveikatos politikos ir strategijos naujovės“, 2019 m. Vilnius.

Salviija Misikonienė, Vidaus medicininio audito skyriaus vadovė:

 • Konferencija „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose – aktualijos, įžvalgos, praktiniai patarimai”, 2019 m. Vilnius.
 • Mokymai „Sveikatos politikos ir strategijos naujovės“, 2019 m. Vilnius.

Andželika Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja (slaugai):

 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Efektyvus vadovavimas“, 2019 m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Pragulų profilaktika ir gydymas“, 2018 m. Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta tarptautinei slaugytojų dienai, 2018 m. Kaunas.
 • VU Slaugos magistro programų vertinimo susitikimas, 2018 m. Vilnius.
 • Konferencija „2017 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai“, 2017 m. Kaunas.
 • Posėdis dėl tuberkuliozės projekto, 2017 m. Vilnius.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo. 2017 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Slaugos proceso kokybės valdymas“, 2017 m. Šiauliai.
 • Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas posėdis medicinos normai aptarti, 2017 m. Vilnius.
 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: tarpatutinė patirtis“, 2016 m. Vilnius.
 • Kursai „Personalo valdymas“, 2016 m. Palanga.
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2016 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: slaugos kokybės gerinimui“, 2016 m. Kaunas.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „2015 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: savalaikė ir efektyvi sveikatos priežiūra“, 2015 m. Kaunas.
 • Pasitarimas „Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybė“, 2015 m. Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos administravimas: pokyčiai ir naujos galimybės“, 2014 m. Vilnius.
 • Seminaras „Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ir specialistų tęstinio mokymo klausimais“, 2014 m. Palanga.

MAISTO TARNYBA

Alma Šiaulytienė, dietistė:

 • Kursai pagal dietistų mokymų programą, 2017 m. Kaunas.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Dietetika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos“, 2017 m. Vilnius.
 • Respublikinė praktinė konferencija „Dietetika: dabartis ir perspektyvos“, 2016 m. Vilnius.

BENDRASIS SKYRIUS

Eita Merkelevičienė, sekretorė:

 • Seminaras „Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos 2014 metais“, 2014 m. Klaipėda.

Danguolė Andrėkienė, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė:

 • Mokymai “Paprastai ir aiškiai apie mobingą ir psichologinį smurtą”, 2021 m. Klaipėda.
 • Priešgaisrinės saugos mokymai, 2021 m. Klaipėda.
 • „GPAIS mokymai išoriniams vartotojams (atliekų susidarymo apskaita medicinos įstaigoms)“, Kaunas. 2018 m.
 • GPAIS praktinis naudojimas ir pakuočių apskaitos pertvarka, 2018 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Asmens sveikatos priežiūros ekstremaliųjų situacijų ir karo atveju aktualūs klausimai“, 2015 m. Vilnius.
 • Valstybinės darbo inspekcijos konsultacinis seminaras, 2014 m. Klaipėdos r.

Daina Žibutė Kugienė, teisininkė:

 • Seminaras “Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidrti sutartyse”, 2021 m. Vilnius.
 • Konferencija “Viešieji pirkimai 2020”, 2020m. Vilnius.
 • Diskusija “Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje”, Vilnius. 2017 m.
 • Viešųjų pirkimų konferencija „Galimų ginčų su teritorinėmis ligonių kasomis reguliavimo teisiniai aspektai, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą bei privalomų medicinos dokumentų apskaitos formų rengimo aktualijos“, 2017 m. Vilnius.
 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, 2016 m. Klaipėda.

PSICHIATRIJOS FILIALAS

Daiva Bertašienė, vyresnioji psichikos sveikatos slaugytoja:

 • mokslinė-praktinė konferencija “Sveikatos mokslų pasiekimai 2022”, 2022 m. Kaunas
 • mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, 2022 m., Kaunas.

PSICHIATRIJOS FILIALO ŪMIOS PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Jolanta Jonkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Lietuvos slaugos specialistų organizacijos IX-asis kongresas, Vilnius. 2016 m.
 • Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Slaugos paslaugų prieinamumas Lietuvoje“., 2018 m. Vilnius

PERSONALO SKYRIUS

Jurga Daujotienė, vadovė:

 • “Personalo vadovų konferencija 2021”, 2021 m. Nuotoliniai mokymai.
 • Seminaras “Naujojo darbo kodekso praktinis taikymas. Naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams”. 2018 m.
 • Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui“, Klaipėda. 2017 m.
 • Seminaras „Personalo valdymo tendencijos 2017 m.: komunikacija, priemonės, naujovės“, 2017 m. Vilnius.
 • Mokymai „Darbo kodekso pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2014 m. “, 2014 m. Klaipėda.

Laima Dvariškienė, vyriausioji specialistė:

 • Seminaras “Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai”, 2022 m., nuotoliniai mokymai.
 • Praktiniai atitikties BDAR dokumentų rengimo kursai, 2021 m. Nuotoliniai mokymai.
 • konsultacinis seminaras „Darbo kodekso komentaro įžvalgų išaiškinimas per besiformuojančią praktiką, darbo ginčus“, 2019m. Klaipėda.
 • Seminaras “Naujojo darbo kodekso praktinis taikymas. Naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams”. 2018 m.
 • Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas nuo 2017 m.: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės“, 2017 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, 2016 m. Klaipėda.

Jovita Gabalytė, specialistė:

 • Seminaras “Naujojo darbo kodekso praktinis taikymas. Naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams”. 2018 m.

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA

Rita Vėlavičienė, vedėja-medicinos mikrobiologė:

 • Mokymai “Medicinos laboratorijų licencijavimui keliami reikalavimai. Teisės aktų V-1327, V-2572 reikalavimų praktinis taikymas”, 2021 m. Vilnius.
 • Mokymai–diskusija skirta Europos jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymo komiteto v10.0 versijos ir pakeitimų pristatymui, 2020m. VIlnius.
 • Konferencija „Išorinio kokybės vertinimo ateities kryptys ir tendencijos“, 2019m. Vilnius.
 • Mokslinė – praktinė konferencija “Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams aktualijos”, Kaunas. 2017 m.
 • Tobulinimosi kursai „Klinikinės mikrobiologijos metodai, tyrimai ir interpretacija“, 2017 m. Vilnius.
 • Konferencija “Antimikrobinio atsparumo aktualijos”, Vilnius, 2017 m.
 • Tarptautinis Baltijos simpoziumas „Dėl atsparios tuberkuliozės gydymo naujais ir antros eilės vaistais“, 2016 m. Ryga.
 • Seminaras – diskusija „Jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimai: nuo paciento iki antimikrobinio atsparumo stebėsenos“, 2016 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.
 • Konferencija „Standarto LST EN ISO 15189:2012 Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai, samprata ir taikymas. Kokybės valdymo reikalavimai. Techniniai reikalavimai“, 2015 m. Vilnius.
 • Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo dalyvių pasitarimas. 2015 m. Vilnius.
 • Seminaras „Matavimų sieties užtikrinimas bei matavimo priemonių valdymas bandymų ir tyrimų laboratorijoje“, 2015 m. Vilnius.
 • Seminaras „Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai“, 2015 m. Vilnius.
 • Konferencija „Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai bei jų valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, 2014 m. Vilnius.

Svetlana Žurova, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.
 • kursai „Imunohematologinių tyrimų atlikimo principai“, 2019m. Klaipėda.

Sandra Gerikienė, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.

Stanislava Kilinskienė, laborantė:

 • Kursai “Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams”, VIlnius. 2017 m.

PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

Loreta Majienė, slaugytoja:

 • Konferencija “Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos”, BIrštonas. 2017 m.

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

Jurgita Ruginė, vedėja, medicinos biologė:

 • Mokslinė-praktinė konferencija „Širdies nepakankamumo biožymenys – praktika ir inovacijos“, 2019m. Vilnius.
 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai „Laboratorinių tyrimų vertinimas ir interpretacija klinikinėje praktikoje“, 2019m. Kaunas.
 • ,,Imunologijos aktualijos: kraujo grupių ištyrimas gelio stulpelyje”, 2019m. Raudondvaris.

Algirdas Puodžiūnas, medicinos biologas:

 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Klinikinė laboratorinė diagnostika ir tyrimų interpretacija”, 2021 m. Nuotoliniai mokymai.
 • 14 – ame Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongrese., 2018 m. Vilnius.
 • Kursai: „Diagnostinė imunologija ir kliniškai svarbios kraujo grupės“, 2018m. Vilnius.
 • Gydytojų tobulinimosi kursuose tema: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, 2018 m. Kaunas.
 • „XIII – as Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas“ („XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine“), 2016 m. Tartu (Estija).
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Laboratorinė diagnostika – svarbi klinikinės praktikos grandis“, 2016 m. Kaunas.
 • Mokomasis seminaras „Kaip pagerinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų bendravimą“, 2015 m. Vilnius.
 • Konferencija „2015 m. vidaus ligų diagnostika ir gydymo moduliai“, 2015 m. Klaipėda.
 • Klaipėdos krašto laboratorinės medicinos draugijos mokslinis praktinis seminaras, 2014 m.
 • Seminaras „Nacionalinio gydytojo profesinės etikos kodekso reikšmė ir praktinis taikymas, 2014 m.
 • 12 – asis Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas (XII Baltic Congress Laboratory medicine), 2014 m. Ryga.
 • „Kaip užtikrinti efektyvią Medicinos etikos komisijos veiklą Lietuvoje, 2014 m. Lietuva.

Teresė Strakšienė, klinikos laborantė:

 • Kursai „Imunocheminių tyrimų atlikimo principai“, 2018 m. Klaipėda.
 • Biocheminių ir imunocheminių tyrimų kursai, 2014 m. Vilnius.

Violeta Zubrickaitė, medicinos biologė:

 • Gydytojų tobulinimosi kursai: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, Kaunas 2018 m.
 • IX LLMD suvažiavimas ir mokslinė – praktinė konferencija „Jaunųjų laboratorinės medicinos specialistų mokslo darbų apžvalga“, 2017 m. Šiauliai.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinė kraujo komponentų transfuzija – nuo donoro iki recipiento“, 2016 m. Vilnius.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Imunohematologija ir kraujo komponentų ištyrimas: sprendimai bei naujausios mokslinės tendencijos“, 2015 m. Vilnius.
 • VI LLMD suvažiavimas – mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Lietuva.

Edita Barkauskienė, vyresnioji klinikos laborantė:

 • Seminaras: “Vidinis auditas medicinos laboratorijose pagal tarptautinius standartus…”, 2018 m. Vilnius.
 • Seminaras „Vidinis auditas medicinos laboratorijose pagal tarptautinį standartą LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 19011:2011 reikalavimus“, 2017 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.

Inesė Markaitienė, medicinos biologė:

 • ,,Imunologijos aktualijos: kraujo grupių ištyrimas gelio stulpelyje”, 2019m. Raudondvaris.
 • Konferencija “Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija padaryti”, Vilnius, 2017 m.
 • Tobulinimosi kursai „Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų interpretacija“, 2017 m. Vilnius.
 • Tobulinimosi ciklas „Hematologijos ir klinikinės citologijos laboratorinių tyrimų interpretacija“, 2016 m. Vilnius.

AMBULATORINĖS IR DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS

Lina Gedrimė, vyresnioji slaugytoja:

 • Konferencija, 2022 m., Druskininkai.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo, Vilnius. 2017 m.
 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“, 2016 m. Vilnius.

Viktorija Biknerytė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija “Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika”, Gabšiai. 2017 m.

Lijana Šaltė, sklaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija “Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika”, Gabšiai. 2017 m.

Edita Miliauskienė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija “Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika”, Gabšiai. 2017 m.

Rimantė Morkūnienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Holistinė medicina sveikam gyvenimui”, 2022 m., Klaipėda.

ANESTEZIOLOGIJOS – REANIMACIJOS SKYRIUS, OPERACINĖ

Laima Piečiuvienė, slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos – pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Zita Jokužienė, operacinės slaugytoja:

 • Mokslinė-praktinė konferencija “Pacientų sauga chirurgijoje”, 2022 m. Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos – pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Rita Venslovienė, slaugytoja:

 • Konferencija „Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika“, 2014 m. Kaunas.

Audrė Mockuvienė, administratorė:

 • Konferencija „Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos“, 2017 m.
 • Birštonas.Pasaulinė medicinos paroda – kongresas, 2016 m. Vokietija.

REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUS

Edita Čepienė, slaugytoja:

 • konferencija “Teisinė reguliacija anesteziologo reanimatologo darbe”, 2022 m. Kaunas
 • mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, 2022 m., Kaunas.

Melanija Stalmokienė, slaugytoja:

 • konferencija “Teisinė reguliacija anesteziologo reanimatologo darbe”, 2022 m. Kaunas
 • mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, 2022 m., Kaunas.

Jandrutė Skirmontienė, slaugytoja:

 • konferencija “Teisinė reguliacija anesteziologo reanimatologo darbe”, 2022 m. Kaunas
 • mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, 2022 m., Kaunas.

Jurgita Jurgaitienė, slaugytoja:

 • konferencija “Teisinė reguliacija anesteziologo reanimatologo darbe”, 2022 m. Kaunas
 • mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, 2022 m., Kaunas.

Dalia Šerpytytė, slaugytoja:

 • mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, 2022 m., Kaunas.

TOMOGRAFIJŲ SKYRIUS

Vilius Lazauskas, radiologijos technologas:

 • Mokymai „Prostatos MRT teorija ir praktika“, 2020m. Olandija.
 • “VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas, 2018m. Kaunas.

NEFROLOGIJOS SKYRIUS, HEMODIALIZĖS PADALINYS

Alma Gaudutienė, Hemodializės skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Konferencija „20 metų peritoninei dializei Lietuvoje“, 2014 m. Vilnius.

RADIOLOGIJOS SKYRIUS

Natalija Jurevičienė, radiologijos technologė:

 • Kompiuterinio ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų pagrindai, Klaipėda. 2017 m.

Monika Šiaulytė, vyresnioji radiologijos technologė:

 • “VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas“, 2018 m. Kaunas.
 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.
 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, 2015 m. Vilnius.

Irena Gvazdaitytė, radiologijos technologė:

 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.

Daiva Gedminienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Tamara Mitkienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Paulina Gustytė, radiologijos technologė:

 • Mokymai „Prostatos MRT teorija ir praktika“, 2020m. Olandija.
 • “VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas, 2018m. Kaunas.

UROLOGIJOS SKYRIUS

Jeruta Arlauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė – praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Birutė Ramonienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė – praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Tatjana Agarina, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė – praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Jolanta Olendrienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė – praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

VAISTINĖ

Ramunė Umarienė, vaistinės vedėja:

 • Europos ligoninių vaistininkų asociacijos seminaras, 2019m. Belgija.
 • Jubiliejinis 20 – asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.
 • Konferencija „Estijos ligoninių vaistinės – praeitis, dabartis ir ateitis“, 2015 m. Estija.

Birutė Narvydienė, farmakotechnikė:

 • Motyvacinė konferencija “Farmacinė rūpyba ir jos vieta šiandienos vaistininko praktikoje”, 2021 m. Kaunas.
 • Jubiliejinis 20 – asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, Taikos pr. 103

Gitana Fetingienė, vyresn. slaugytoja:

 • Kursai „Personalo valdymas“, 2014 m. Palanga.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, H. Manto g. 49

Kristina Zaglubockaja, slaugytoja, diabetologė:

 • Konferencija Pažaislio vienuolyne, Kaunas. 2017 m.
 • Konferencija „Cukriniu diabetu sergančių pacientų mokymo aspektai“, 2015 m. Kaunas.
 • Kursai „Diabetinė pėda“, 2014 m. Kaunas.

Zinaida Stančaitienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Naujovės mineralų tankio matavimo pritaikymas klinikinėje praktikoje“, 2016 m. Kaunas.

Daiva Lubienė, meno terapeutė:

 • Teorinis-praktinis seminaras “Fenomenologinis požiūris į šizofreninio apektro sutrikimus”, 2023 m. Vilnius
 • Mokymai “Agresijos prevencija ir valdymas”, 2021 m. Klaipėda.
 • Mokymai „Aktyvūs kūrybos metodai grupių formavimui“, 2019m. Vilnius.
 • Mokymai “Smėlio terapijos organizavimas”, 2018 m. Klaipėda.
 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėda.
 • Meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“, „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, 2016 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Baimė. Kaip ją įveikti“, 2015 m. Šiauliai.

Inesa Golubovskaja, medicinos psichologė:

 • Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos podiplominės studijos, Vilnius. 2017 m.
 • Psichoterapijos podiplominės studijos, Kaunas. 2017 m.
 • 2 – oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencijoja, Vilnius. 2017 m.
 • Praktinis seminaras „Naujoji mokslinė psichoteraoijos sritis – įsisąmoninimas pagrįstas kognityvine terapija“, 2015 m. Palanga.
 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuojamas mokymo kursų ciklas, skirtas norintiems naudoti darbe WISC – III ir WASI“, 2014 m. Vilnius.

Giedrius Zarturskis, vyresnysis socialinis darbuotojas:

 • Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas, 2015 m. Vilnius.

Rasa Hage, meno terapeutė:

 • Tęstinės psichoterapijos studijos (Vilniaus geštalto institutas), 2022 m. Vilnius
 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėdos universitetas.
 • Klaipėdos universitetas meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“ bei „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, Klaipėda. 2016 m.

Alanta Bendikienė, medicinos psichologė:

 • NEO PO-R mokymai, 2018 m. Vilnius.
 • LSMU podiplominių psichoterapijos studijų baigimo pažymėjimo įteikimas, 2017 m. Kaunas.
 • Podiplominės universitetinės psichoteraoijos studijos LSMU, 2017 m. Vilnius.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, 2017 m. Palanga.
 • Podiplominės universitetinės psichiatrijos studijos LSMU, 2017 m. Vilnius.
 • XV metinė tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.

Donata Uogė, vyresnioji psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Sigita Lionienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Stase Budrienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Dovilė Birbalaitė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Viktorija Zeiderienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Laima Toliušienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

SKUODO FILIALAS

Rūta Malūkaitė, vyr. slaugytoja:

 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas” Skubiosios medicinos pagalbos aktualijos vaikams ir suaugusiems”, 2019 m. Klaipėda
 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“, 2018m. Palanga.
 • Kursai “Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai”, 2018 m. Palanga.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”, 2017 m. Klaipėda
 • Kursai „Pacientų, turinčių judėjimo sutrikimų slauga“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai „Alerginės reakcijos ir ligos: diagnostika, gydymas, slauga ir profilaktika“, 2014 m. Klaipėda.

Janina Šmitienė, klinikinės diagnostinės laboratorijos medicinos biologė:

 • Kursai ” Diagnostinė imunologija ir kliniškai svarbios kraujo grupės”, 2018 m. Vilnius.
 • Tobulinimosi kursuose tema: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, 2018 m. Kaunas.
 • VI LLMD suvažiavimas – mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. Lietuva.

Loretė Baužienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.

Vilma Šmaižienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.

Birutė Jurevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.

Jolanta Olšauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos tobulinimo kursai “Pirmoji medicinos pagalba”, 2022 m., Klaipėda.

Jolanta Pociuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos tobulinimo kursai “Būtinoji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems”, 2022 m., Klaipėda.
 • kvalifikacijos tobulinimo kursai “Pirmoji medicinos pagalba”, 2022 m., Klaipėda.

ILONA KAUNIENĖ, Skuodo filialo Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, kineziterapeutė:

 • konferencija “Kompleksinės integruotos pagalbos inovacijos ir perspektyvos raidos sutrikimų turinčiam vaikui ir šeimai” Klaipėda, 2019 m.

MONIKA BERENYTĖ, Skuodo filialo Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, kineziterapeutė:

 • konferencija “Insultas įvairių specialistų akimis:gydymas, tarpdisciplininė reabilitacija” Palanga, 2019 m.

Rasa Karazinienė, Skuodo filialo poliklinikos bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos tobulinimo kursai “Pirmoji medicinos pagalba”, 2022 m., Klaipėda.

VIRGINIJA RAIŠUOTIENĖ, Skuodo filialo Klinikinės diagnostikos laboratorija, klinikos laborantė:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai “Imunohematologinių tyrimų atlikimo principai” Klaipėda, 2019 m.

VILIJA DIRKSTIENĖ, Skuodo filialo Chirurgijos, anestezijos ir IT skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai “Paliatyviosios pagalbos aktualijos” Klaipėda, 2019 m.

DAIVA LEKSTUTIENĖ, Skuodo filialo Chirurgijos, anestezijos ir IT skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai “Paliatyviosios pagalbos aktualijos” Klaipėda, 2019 m.
Jolanta Jonkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos IX-asis kongresas, Vilnius. 2016 m.
Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Slaugos paslaugų prieinamumas Lietuvoje“., 2018 m. Vilnius
Grįžti į pradinį puslapį