Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Konferencija “Slaugos Mokslo ir Praktikos Aktualijos 2018 m“ skirta ligoninės 85 metų jubiliejaus proga

Konferencija “Slaugos Mokslo ir Praktikos Aktualijos 2018 m“ skirta ligoninės 85 metų jubiliejaus proga

2018 m. birželio 1 d.  Klaipėdoje jau penktus metus iš eilės vyko Respublikinės Klaipėdos ligoninės kartu su Klaipėdos universitetu rengiama slaugos profesijos aktualijoms aptarti skirta respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „SLAUGOS MOKSLO IR PRAKTIKOS AKTUALIJOS 2018 M“. Šiais metais renginys dedikuotas 85 metų veiklos sukaktį švenčiančiai ligoninei.

KONFERENCIJOS „SLAUGOS MOKSLO IR PRAKTIKOS AKTUALIJOS 2018 M“ AKIMIRKOS

Slaugos mokslo ir praktikos aktualijas aptarti susirinkusias slaugytojus bei jubiliejų švenčiančią ligoninę sveikino garbūs svečiai. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriui Romaldui Sakalauskui, direktoriaus pavaduotojai (slaugai) Andželikai Zavackienei, ambulatorinio ir dienos chirurgijos skyriaus vadovei Svajai Kundrotienei įteikė padėkas įstaigos veiklos 85 metų jubiliejaus proga, už profesionalų darbą ir atsidavimą savo profesijai bei ligoninės vadovui ir konferencijos organizatoriams padovanojo Klaipėdos miesto vėliavą – kaip pagarbos, dėkingumo ir tikėjimo medikais ženklą.

KLAIPĖDOS MIESTO MERO PADĖKA: įstaigos veiklos 85 metų jubiliejaus proga, už profesionalų ir pasiaukojantį darbą, rūpestį Klaipėdos miesto bei krašto žmonių sveikata, ligoninės bendruomenės gerove įteikta Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriui Romaldui Sakalauskui

KLAIPĖDOS MIESTO MERO PADĖKA: įstaigos veiklos 85 metų jubiliejaus proga, už profesionalų darbą, atsidavimą savo profesijai, pažangiausių slaugos ir pacientų saugumo užtikrinimo metodų diegimą įteikta Respublikinės Klaipėdos ligoninės direkriaus pavaduotojai Andželikai Zavackienei

KLAIPĖDOS MIESTO MERO PADĖKA: įstaigos veiklos 85 metų jubiliejaus proga, už profesionalų  ir pasiaukojantį darbą įteikta Respublikinės Klaipėdos ligoninės  ambulatorinio ir dienos chirurgijos skyriaus vadovei Svajai Kundrotienei

Konferencijos dalyvius sveikino ir Klaipėdos universiteto studijų prorektorė Leta Dromantienė, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sveikinimą perdavė ministerijos kanclerė O. Vitkūnienė bei Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto laikinai einanti slaugos katedros vedėjos pareigas dr. Indrė Brasaitė, lektorės Marija Truš, Irma Vasyliūtė.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Romaldas Sakalauskas džiaugėsi, kad per tuos 85-erius metus ligoninė ne tik plėtėsi, bet ir tobulėjo joje dirbantys medikai, technologijos. Ypač keitėsi slaugytojų darbas – jis metams bėgant tapo vis svarbesnis, slaugytojos yra arčiausiai pacientų esantis ligoninės personalas.  “Keičiasi slaugytojų kartos, keičiasi jų bendravimas, kasdien reikia daugiau kompetencijų, aukštesnės kvalifikacijos, geresnės komunikacijos”, – kalbėjo R. Sakalauskas, linkėjęs visoms slaugytojoms žvelgti į priekį, keistis į gerąją pusę, matyti kiekvieną ligonį ir pastebėti kiekvieno jų problemas.

SVEIKINIMAI: Klaipėdos universiteto studijų prorektorė Leta Dromantienė sveikino konferencijos dalyvius

SLAUGYTOJAI TURI KEISTIS: Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Romaldas Sakalauskas linkėjo visoms slaugytojoms žvelgti į priekį, keistis į gerąją pusę, matyti kiekvieną ligonį ir pastebėti kiekvieno jų problemas

SVEIKINIMAI: Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto lektorės Marija Truš, Irma Vasyliūtė bei laikinai einanti slaugos katedros vedėjos pareigas dr. Indrė Brasaitė sveikina Respublikinės Klaipėdos ligoininės direktoriaus pavaduotoją Andželiką Zavackienę įstaigos 85 metų jubiliejaus proga

Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja Odeta Vitkūnienė, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas, pristatė slaugos politikos gaires – kas buvo nuveikta šioje srityje ir kokie iššūkiai laukia. Pasak ministerijos atstovės, itin aktuali yra visuomenės senėjimo problema, todėl norima plėsti geriatrijos paslaugų prieinamumą. Planuojama, kad Vilniuje ir Kaune veiks du metodiniai geriatrijos centrai, o visoje Lietuvoje bus 8 nauji geriatrijos stacionarai ir 27 dienos stacionarai. O. Vitkūnienė pateikė statistiką, koks yra slaugytojų ir gydytojų santykis Europos Sąjungoje. ES vidurkis siekia 2,3 slaugytojo vienam gydytojui, o Lietuvos vidurkis – 1,7. Tad norima didinti slaugos specialybės studentų skaičių, kad, didėjant slaugytojų poreikiui, būtų paruoštas reikalingas skaičius specialistų.”Slauga nėra atskirta sveikatos sistemos dalis – sistemoje esame visi kartu, turime matyti, kokie yra iššūkiai, rodikliai ir rezultatai. Seime yra svarstomas Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas, šią savaitę vyks jo klausymai ir svarstymai, parengtas projektas dėl slaugos protokolo ir slaugos valdymo aprašų parengimo. Toliau sieksime kompetencijų ir darbo sąlygų gerinimo”, – sakė ministerijos atstovė.

AKTUALU: Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja Odeta Vitkūnienė, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas sveikino konfrencijos dalyvius ir skaitė pranešimą “Slaugos politikos gairės Lietuvoje: nuveikti darbai ir laukiami iššūkiai”

AKTUALU: LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus slaugytojus supažindino su  slaugos praktikos ir akušerijos praktikos juridiniais pagrindais

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. dr. Aurelija Blaževičienė pristatė išplėstinės slaugos praktikos įgyvendinimą Lietuvoje. 2014 m. liepą buvo patvirtintos išplėstinės slaugos gairės, patvirtinta medicinos norma, 2015 m. LSMU pradėta Išplėstinės slaugos magistrantūros programa, o 2016 m. gegužę į reglamentuojamų profesijų sąrašą įtraukta išplėstinės praktikos slaugytojo profesija.Šiuo metu jau yra sėkmingai šias studijas baigusių slaugytojų, kurios turi kur kas daugiau kompetencijų. Pasak profesorės, rengiant išplėstinės slaugos slaugytojas siekiama, kad nebūtų atotrūkio tarp teorijos ir praktikos. A. Blaževičienė priminė, kad išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai turi daugiau profesinio savarankiškumo, savo darbe taiko mokslo įrodymais pagrįstą slaugą, geba taikyti naujas technologijas, siekia asmeninės lyderystės, geba mokyti ir konsultuoti pacientus, atskiria slaugą ir medicininę priežiūrą.”Manau, kad išplėstinė praktika tikrai pagerins situaciją regionuose, mažuose miesteliuose, kur trūksta specialistų. Apskritai tai yra didžiulis šuolis prisimenant, nuo ko prasidėjo slauga ir kur dabar yra mūsų profesija. Tačiau pažanga yra būtinybė”, – akcentavo LSMU profesorė.

IŠPLĖSTINĖ SLAUGA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. dr. Aurelija Blaževičienė pristatė išplėstinės slaugos praktikos įgyvendinimą Lietuvoje

Ko gero, svarbiausiu konferencijos pranešimu tapo Respublikinės Klaipėdos ligoninės, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir LSMUL Kauno klinikų specialistų atliktas bendras tyrimas apie visuomenės nuomonę apie slaugos profesijos prestižą Lietuvoje.Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotojos Andželikos Zavackienės,  LSMUL Centrinio anesteziologijos skyriaus vyr. slaugytojos Daivos Didvalės ir Klaipėdos universiteto Slaugos katedros docentės dr. Aelitos Skarbalienės atliktame tyrime dalyvavo ne tik slaugytojai, bet ir gydytojai, slaugos studentai, kitų medicinos sričių studentai, pacientai bei pacientų artimieji. Tyrimas atskleidė, kad dauguma jo dalyvių mano, jog slaugytojo profesija yra pašaukimas, kad tai yra svarbi ir reikalinga profesija, kuri kelia aukštus kvalifikacinius reikalavimus, užkrauna daug atsakomybės, tai fiziškai sunkus darbas, kuris, deja, yra prastai apmokamas. Apklausos dalyvių nuomonės išsiskyrė vertinant teiginį, kad slaugytojai dirba savarankiškai – buvo tuo abejojančių ir nesutinkančių. Pasak tyrimo rezultatus pristačiusios A. Zavackienės, išaiškėjo, kad dauguma tyrimo dalyvių vis dar mano, kad slaugytojai yra tik gydytojų padėjėjai – taip teigė 76 proc. apklaustų slaugytojų ir 78 proc. gydytojų. Vis dėlto jaunoji karta turi kitokią nuomonę – su šiuo teiginiu sutiko 65 proc. studentų.”Slaugos profesiją labiau teigiamai vertina jaunesnio amžiaus respondentai. Jie labiau suvokia profesinio pašaukimo svarbą ir reikšmę, išsilavinimą ir kompetentingumą, profesines atsakomybes ir labiau linkę slaugos profesiją laikyti prestižine. Tai yra veiksniai, darantys įtaką slaugytojų profesionalumui, keliantys slaugytojų veiklos kokybę bei gerinantys visuomenės nuomonę apie slaugą”, – pabrėžė Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja A. Zavackienė.Pasak tyrimo autorių, turi būti dedamos pastangos ir ieškoma priemonių slaugytojų nematerialiam motyvavimui ir materialiam atlyginimui, kadangi visuomenėje tai stipriai siejama su profesijos prestižu.


SLAUGOS PROFESIJOS PRESTIŽAS JAUNOSIOS KARTOS SPECIALISTŲ RANKOSE:
Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai)  Andželika Zavackienė  pristatė visuomenės nuomonės apie slaugos profesijos prestižą Lietuvoje tyrimo rezultatus

Be jau minėtų temų, konferencijoje buvo kalbėta ir apie asmeninės lyderystės ugdymą kaip šiuolaikinių slaugos iššūkių įveikos priemonę, apie slaugytojų darbo motyvaciją, savivertės ir gyvenimo kokybės sąsajas kalbėjo VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja Vaida Mikužienė, bei kitos aktualios temos slaugytojų darbe.

AKTUALU: “Asmeninės lyderystės ugdymas (is) kaip šiuolaikinių slaugos iššūkių įveikos priemonė” pranešimą skaito Klaipėdos universiteto lektorė dr. Aelita Skarbalienė

AKTUALU: “Žmogaus papilomos virusas ir gimdos kalelio vėžys. Vakcinacija” pranešimą skaito VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoja akušerė – ginekologė Geda Holcmann

SVARBU: Respublikinės Klaipėdos ligoninės ambulatorinio ir dienos chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė skaito pranešimą “Pacientų informacijos poreikis apie anesteziją”

SVARBU: Saugi periferinės venos kateterizacija ir infuzinė terapija. Ar viską žinome? Pranešimą skaito Daiva Didvalė, vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė, Anesteziologijos klinika, LSMUL Kauno klinikos
SVARBU: Pooperacinio skausmo valdymas pacientų požiūriu. Pranešimą skaito Ilona Kertenienė, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja, Anesteziologijos klinika, LSMUL Kauno klinikos AKTUALU: Pranešimą “Pacientų patiriamo priešoperacinio nerimo įtaka pooperacinių komplikacijų pasireiškimui” skaito Inga Zeltzakytė, bendrosios praktikos slaugytoja, Anesteziologijos klinika, LSMUL Kauno klinikos

Šiemet pirmą kartą konferencijoje teorinius pranešimus papildė praktiniai mokymai slaugytojoms. Šešiose  simuliacinėse stotelėse slaugytojai galėjo atnaujinti įgūdžius gaivinant pacientą ant manekeno ir taikant defibriliaciją, pasiruošti, asistuoti ir atlikti intubaciją ant manekeno su videolaringoskopu, bronchoskopu, pasiruošti ir asistuoti atliekant laparoskopinę operaciją, prisiminti rankų plovimo, instrumentų ikisterilizacinio paruošimo ir cheminės sterilizacijos instrukcijas ir kt.

SIMULIACINĖS STOTELĖS AKIMIRKOS

“PACIENTO GAIVINIMAS ANT SIMULIACINIO MANEKENO” Respublikinės Klaipėdos ligoninės RITS vyresnioji anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja Milda Vitkauskaitė ir  ambulatorinio ir dienos chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui demonstruoja kaip taisyklingai gaivinti pacientą naudojant “Ambu” maišą ir išorinį automatinį defibriliatorių
“PACIENTO GAIVINIMAS ANT SIMULIACINIO MANEKENO” Nuotraukoje Respublikinės Klaipėdos ligoninės RITS vyresnioji anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja Milda Vitkauskaitė ir LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus
“PACIENTO GAIVINIMAS ANT SIMULIACINIO MANEKENO”  Respublikinės Klaipėdos ligoninės slaugytojos Jeruta Arlauskienė, Laima Janulienė, Irena Gailiutė atnaujina įgūdžius taikant išorinį automatinį defibrilaitorių ant manekeno
“PASIRUOŠIMAS IR ASISTAVIMAS INTUBACIJAI SU VIDEOLARINGOSKOPU, BRONCHOSKOPU ANT SIMULIACINIO MANEKENO”  Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas anesteziologas – reanimatologas Mindaugas Benetis demonstruoja slaugytojams, kaip tinkamai reikia intubuoti pacientą su videolaringoskopu, bronchoskopu ant simuliacinio manekeno, siekiant išvengti rizikos ir komplikacijų
“LAPARASKOPINĖS OPERACIJOS SIMULIACIJA (PASIRUOŠIMAS DARBUI, ASISTAVIMAS IR KT.)”Respublikinės Klaipėdos ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytojas Marius Ambrazevičius demonstruoja laparaskopinės operacijos simuliaciją slaugytojams
“PACIENTO INTENSYVI PRIEŽIŪRA RITS”
“PACIENTO INTENSYVI PRIEŽIŪRA RITS”Nuotraukoje LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. dr. Aurelija Blaževičienė

KONFERENCIJOS AKIMIRKOS: Nuotraukoje iš kairės  LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė, LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus

KONFERENCIJOS AKIMIRKOS: Nuotraukoje iš kairės:  Respublikinės Klaipėdos ligoninės  ambulatorinio ir dienos chirurgijos skyriaus vadovė Svaja Kundrotienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. dr. Aurelija Blaževičienė, Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Romaldas Sakalauskas, LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus, LR SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Respublikinės Klaipėdos ligoininės direktoriaus pavaduotoja Andželika Zavackienė

 

KONFRENCIJOS LEKTORIAI: Nuotraukoje iš kairės: Anesteziologijos klinikos, LSMUL Kauno klinikų anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja Ilona Kertenienė, LSMU Kauno klinikų, vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė Daiva Didvalė, Respublikinės Klaipėdos ligoninės ambulatorinio ir dienos chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė, Respublikinės Klaipėdos ligoininės direktoriaus pavaduotoja Andželika Zavackienė,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. dr. Aurelija Blaževičienė, Anesteziologijos klinikos LSMUL Kauno klinikų  bendrosios praktikos slaugytoja Inga Zeltzakytė

“Vakarų ekspreso” ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacija