Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

LYDERYSTĖ IR VADOVAVIMO PSICHOLOGIJA SĖKMINGAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI

LYDERYSTĖ IR VADOVAVIMO PSICHOLOGIJA SĖKMINGAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI

Modernus požiūris į organizacijų vadybą akcentuoja ne vien vadovų, turinčių lyderio potencialą, poreikį. Vis dažniau dėmesys fokusuojamas į lyderių visuose organizacijos lygiuose ugdymą dėl esminio akcento į žmonių išteklių – pagrindinio organizacijų konkurencinio pranašumo šaltinio – efektyvų panaudojimą. Nuolatinės kaitos sąlygomis vadovai ne visada gali būti teigiamų pokyčių iniciatoriais, nes tik patys darbuotojai geriausiai žino, kas jų darbą gali palengvinti ir padaryti efektyvesnį. Todėl lyderystė imta traktuoti kaip visos organizacijos sugebėjimas, o ne tik išskirtinis kelių aukščiausiojo lygio vadovų bruožas. Nežiūrint skirtingų požiūrių į lyderystę, jos svarba šiuolaikiniame pasaulyje neapsiriboja vien bandymu ją interpretuoti integruojant į organizacijų vadybą.

Siekiant ugdyti lyderystę, efektyvią komunikaciją, komandinį darbą, atpažinti savo komandos narių silpnąsias ir stipriąsias puses bei jas panaudoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti, 2017 m. rugsėjo 12 d. VšĮ Republikinėje Klaipėdos ligoninėje direktoriaus įsakymu patvirtintas vyresniųjų slaugytojų 2017 m. II pusmečio tęstinis kvalifikacijos tobulinimosi planas “ Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”.

Mokymų organizatorius – VšĮ Žinių vadybos institutas, pranešėjas Aelita Skarbalienė, socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto lektorė. Mokymai finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis, pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą. Kursų pabaigoje bus įteikti 36 val. kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimai.

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas

Tikslinė dalyvių grupė

Atsakingi vykdytojai,

pranešėjai

Data, laikas

Programos vydymo vieta

1.

Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai

 

 

 

 

1.1.

Lyderystė

(teorinė dalis ir savarankiškas darbas namuose)

Direktoriaus pavaduotoja (slaugai), filialų vyriausiosios slaugytojos, skyrių vyresnieji slaugytojai

Aelita Skarbalienė socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universitetas Sveikatos mokslų  fakultetas

VšĮ Žinių vadybos institutas

2017-09-20

13.10 – 14.30

2017-10-04

13.10 – 14.30

 

S. Nėries g. 3, Klaipėda

Konferencijų salė, 1 a.

1.2.

Efektyvus komandinis darbas

(teorinė dalis ir savarankiškas darbas namuose)

Direktoriaus pavaduotoja (slaugai), filialų vyriausiosios slaugytojos, skyrių vyresnieji slaugytojai

Aelita Skarbalienė socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universitetas Sveikatos mokslų  fakultetas

VšĮ Žinių vadybos institutas

2017-10-11

13.10 – 14.30

2017-10-18

13.10 – 14.30

S. Nėries g. 3, Klaipėda

Konferencijų salė, 1 a.

1.3.

Efektyvus komunikavimas

(teorinė dalis ir savarankiškas darbas namuose)

Direktoriaus pavaduotoja (slaugai), filialų vyriausiosios slaugytojos, skyrių vyresnieji slaugytojai

Aelita Skarbalienė socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universitetas Sveikatos mokslų  fakultetas

VšĮ Žinių vadybos institutas

2017-10-25

13.10 – 14.30

2017-11-08

13.10 – 14.30

S. Nėries g. 3, Klaipėda

Konferencijų salė, 1 a.

1.4.

Emocinis intelektas

(teorinė dalis ir savarankiškas darbas namuose)

Direktoriaus pavaduotoja (slaugai), filialų vyriausiosios slaugytojos, skyrių vyresnieji slaugytojai

Aelita Skarbalienė socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universitetas Sveikatos mokslų  fakultetas

VšĮ Žinių vadybos institutas

2017-11-15

13.10 – 14.30

2017-11-22

13.10 – 14.30

S. Nėries g. 3, Klaipėda

Konferencijų salė, 1 a.

 

 

Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”

Pranešėjas Aelita Skarbalienė, socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto lektorė

 

 

 

 

Akimirkos iš mokymų “Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyresniosios slaugytojos