Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Nematomi, bet labai svarbūs slaugytojai

Nematomi, bet labai svarbūs slaugytojai

Kas yra slaugytoja lyg ir žinome. Paslaugią, malonią, skubančią padėti ir pacientui, ir gydytojui, ją sutinkame bet kurioje gydymo įstaigoje. Už nuoširdų darbą ačiū taria ne vienas pacientas.

Tačiau kai kurie slaugytojai beveik niekada neišgirsta iš pacientų padėkos žodžių, nors nuo jų atidumo, rūpestingumo, pareigingumo priklauso pacientų gijimas. Maža to, šių slaugytojų pacientai dažnai net nemato.

Tai – operacinės slaugytojos, kurios it bitutės, triūsia tyliai, ramiai, bet kruopščiai ir atsakingai.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės operacinėje dirba apie dvi dešimtys operacinės slaugytojų ir jų padėjėjų bei panašiai tiek anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų.

Ne vieną jų darbui operacinėje yra parengusi Laima Janulienė, kuri jau 20 metų vadovauja šios ligoninės operacinės slaugytojoms. Tačiau prieš tai beveik du dešimtmečius pati asistavo gydytojams per operacijas.

„Tai labai žingeidi, iniciatyvi, be galo atsakinga ir didelę patirtį turinti slaugytoja. Ji ne tik kryptingai organizuoja operacinių slaugytojų, jų padėjėjų darbą, bet ir puikiai vadovauja pačiam sudėtingiausiam sveikatos priežiūros paslaugų procesui įstaigoje. Jis sudėtingas, nes yra nuolat kintantis. Visada yra rizika bei klaidų galimybė, kurios gali pacientui pakenkti“, – sako Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai Andželika Zavackienė.

Operacinėje Laima pradėjo dirbti baigusi mokslus tuometėje Juozo Kupčinsko medicinos mokykloje. Moteris neslepia, tapti slaugytoja didelio noro neturėjusi. Tiesiog anuomet, labai gerai besimokantys, buvo priimami be stojamųjų egzaminų.

Penkiolikmetė pasirinko vienu šūviu nušauti du zuikius: baigti vidurinę ir įgyti specialybę. Todėl ir nunešė dokumentus į medicinos mokyklą. 2010 m. Laima baigė Klaipėdos valstybinę kolegiją ir įgijo profesinį bakalauro laipsnį.

Tačiau čia pat slaugytoja priduria, kad apsirikusi nesijaučia ir nė karto nepasigailėjo pasirinkusi slaugytojos kelią.

„Operacinė – specifinis skyrius, jame ypač svarbu mokėti dirbti komandoje. Operacijoje visada dalyvauja vienas ar keli chirurgai, gydytojas anesteziologas reanimatologas, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas, operacinės slaugytojas, jų padėjėjas. Todėl asmeniškumui vietos negali būti, vardan paciento gerovės  svarbus supratimas ir  sutarimas“, – sako Laima Janulienė.

Pacientų saugumas ir paslaugų kokybė yra svarbiausia.

Pacientą operacinėje pirmiausia pasitinka anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas, kuris nuo pirmų žingsnių pradeda vadovautis „Operuojamo paciento saugos kontroliniu lapu“, parengtu pagal Pasaulinės Sveikatos Organizacijos kontrolinio saugios chirurgijos lapo įgyvendinimo vadovą.

Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje šis protokolas įdiegtas nuo 2016 metų pavasario. Jis – sudėtingas, tačiau būtinas paciento saugumui užtikrinti ir siekiant sumažinti pasitaikančias rizikas.

Paklausus kokiomis savybėmis turi pasižymėti operacinės slaugytojas, Laima Janulienė pastebi, kad jis turi būti ne tik rūpestingas, kruopštus, atsakingas, bet ir drąsus, gebantis identifikuoti darbo taisyklių pažeidimus operacinėje, tinkamai į juos reaguoti ir pagal kompetenciją spręsti problemas bei priimti sprendimus.

Direktoriaus pavaduotojos slaugai Andželikos Zavackienės teigimu, procese operacinės slaugytojas tampa ir komandos lyderiu. Jis turi gebėti užtikrinti, kad operacinėje būtų laikomasi aseptikos ir antiseptikos reikalavimų. Pvz., privalo įspėti gydytoją apie pasibaigusių pirštinių sterilumo laiką ir kad jas būtina keisti. Taip pat kontroliuoti neorganinių skysčių naudojimą ir skysčių netekimą operacinėje žaizdoje ir nedelsiant pranešti operuojamam gydytojui.

Operacinės slaugytojas vykdo ir tiesiogiai  atsako už medicinos prietaisų, marlinės tvarsliavos kokybės stebėseną ir jų kiekybinę kontrolę per operaciją. Prieš užsiuvant žaizdą, slaugytojas garsiai ištaria, kad marlinių tvarsčių ir medicinos prietaisų skaičius atitinka ir tik tada operuojantis gydytojas gali baigti operaciją.

Slaugytojui tenka didelė atsakomybė, todėl operacinėje gali dirbti ne kiekvienas.

Tik baigę operacinės slaugos specializacijos programą aukštojoje mokykloje, dar apie metus slaugytojai Respublikinės Klaipėdos ligoninės operacinėje dirba kartu su patirtį turinčiu operacinės slaugytoju.

Kadangi įstaiga teikia daugiaprofilines paslaugas, todėl ir operacijų rūšių yra daug, ir skirtingų savo apimtimi bei sudėtingumu. Tai – pilvo ir endoskopinės chirurgijos, ortopedijos traumatologijos, neurochirurgijos, ginekologijos, ausų, nosies ir gerklės, urologinės, torokalinės, bendrosios chirurgijos, plastinės chirurgijos ir kitos operacijos.

„Mes stengiamės, kad mūsų slaugytojai gebėtų asistuoti operuojančiam gydytojui įvairiose operacijose. Kad esant poreikiui, susirgus ar per atostogas nenutrūktų operacinės darbas“, – sako Andželika Zavackienė.

Direktoriaus pavaduotoja slaugai pastebi, kad tokia praktika, kada slaugytojui suteikiama daugiau laiko pasiruošti pradėti savarankiškai dirbti, pasiteisino. Tai motyvuoja darbuotoją, sumažina įtampą dėl galimų klaidų, suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, darbas operacinės komandoje vyksta sklandžiau, o svarbiausia – pacientams yra saugu.

Operacinėje dirbantis slaugytojas privalo gerai išmanyti instrumentų paskirtį, stebėti operacijos eigą, nes dažniausiai chirurgai nemėgsta kalbėti ir nepasako kada kokį instrumentą paduoti. Slaugytojas turi matyti ką daro gydytojas ir numatyti jo žingsnį į priekį. Jis turi turėti analitinį mąstymą, greitą reakciją atsiradus paciento kritinei būklei ar komplikacijai.

Per pamainą operacinės slaugytojui tenka asistuoti iki šešių operacijų. Toks darbas reikalauja ir didelės fizinės ištvermės. Visą dieną stovėti ant kojų gali ne kiekvienas.

„Po operacijos slaugytojas privalo sutvarkyti instrumentus, operacinę ir parengti ją naujai operacijai. Kartais chirurgai, kurie dažniausiai keičiasi, skubina slaugytojus. Jiems atrodo, kad tarpai tarp operacijų galėtų būti trumpesni, o slaugytojas privalo viską daryti atsakingai ir užtikrinti operacinių atitiktį higienos normos reikalavimams. Skubant tvarkyti instrumentus, slaugytoja gali susižeisti“, – pastebi vyresnioji slaugytoja Laima Janulienė.

Ji neslepia, kad operacinės slaugytojų darbas – sunkus.

Slaugytojas privalo nuolat tobulėti, sekti medicinos, kuri sparčiai žengia į priekį, naujoves. Gebėti dirbti su naujais medicinos prietaisais, įranga.

Pasitaiko, kad jauni slaugytojai, svajoję dirbti operacinėje, po kelių dienų šios minties atsisako. „Kai kurie mokslus baigę slaugytojai iš karto pareiškia, kad tokio sunkaus darbo dirbti nenori“, – pastebi Laima Janulienė.

Tiems, kuriems patinka, dirba ne po vieną dešimtį metų, dažnai net iki pensijos.

Paklausti, kaip jaučiasi nesulaukdami iš pacientų padėkos už savo triūsą, operacinės slaugytojai tik kukliai nusišypso ir tęsia darbą.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacija