Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Pacientų sveikatos istorijos keliasi į elektroninę erdvę

Pacientų sveikatos istorijos keliasi į elektroninę erdvę

Jau greitai gyventojams nebereikės sukti galvos dėl popierinių medicininių išrašų, tyrimų rezultatų ar siuntimų, gaišti laiko registruojantis pas gydytoją, o visą informaciją apie pacientą galės matyti bet kuri gydymo įstaiga, nesvarbu, kur pacientas gydėsi.

Daugiau laiko skirs pacientui

Gydytojai sutaupys laiko ir daugiau dėmesio galės skirti pacientų gydymui dėl ligoninėse įdiegtos informacinės sistemos.

Moderni informacinė sistema VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje įdiegta, įgyvendinant projektą “E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje” (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendinanti VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė drauge su kitais partneriais – VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine, VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine ir VšĮ Respublikine Kauno ligonine vykdyti jį pradėjo 2011 m.”Įgyvendinus projektą, pacientai mažiau sugaiš laiko, registruodamiesi pas gydytojus. O šie galės daugiau laiko skirti ligoniui, nebereikės ranka pildyti popierinių dokumentų. Pacientai jaus gerėjančią gydymo paslaugų kokybę”, – teigia VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kundrotas.

Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal e. sveikatos sistemos 2009–2015 m. plėtros programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Popierinius dokumentus išstums elektroniniai

Siekiant įgyvendinti Lietuvos e. sveikatos 2009–2015 m. plėtros strategijos tikslus, nuspręsta modernizuoti jau esamas ligoninių informacines sistemas ir įdiegti naujovių – perkelti ligoninių teikiamas paslaugas ir administracinius procesus į elektroninę erdvę.

Pacientams, įgyvendinus Projektą, nebereikės nešiotis popierinės medicininės kortelės, galvoti, ar pasiėmė iš gydytojo siuntimą, rentgenogramą, ar nepamiršo nunešti gydytojui specialisto atsakymą.

Visi popieriniai medicininiai duomenys apie paciento sveikatą persikels į elektroninę erdvę ir bus kaupiami bei saugomi tarnybinėse stotyse. Maža to, duomenimis bus galima keistis net su kitomis sveikatos gydymo įstaigomis (toliau – SPĮ).

Lapeliai, su tyrimų rezultatais, medicininiai įrašai apie pacientą elektroniniu pavidalu kaupsis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) e. sveikatos portale (interneto adresas: http://www.esveikata.lt).

Moderni informacinė sistema leis sistemingai kaupti duomenis ir operatyviai keistis informacija.

Registracija patogiu laiku

Anksčiau gyventojas, norėdamas patekti pas gydytoją, dažniausiai skambindavo telefonu arba laukdavo eilėje. Įdiegus modernią informacinę sistemą, to daryti nebereikės. Registruotis bus galima internetu, visus gydytojų paskelbtus laisvus pacientų priėmimo laikus matys kiekvienas gyventojas. Taip bus taupomas žmonių laikas ir užtikrinimas sklandesnis pacientų patekimas pas gydytoją arba į ligoninę.

“Jeigu skambinančių žmonių yra ne vienas, telefono linija būna užimta, patekti pageidaujamu laiku pas gydytoją tampa problema. Dabar žmogus galės registruotis bet kuriuo laisvu laiku: vėlai vakare ar laisvadienį, tiesiog prisėdus prie kompiuterio ir suvedus reikalingus prisijungimo duomenis”, – sako VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės IT specialistas Tomas Rekašius.

Brangus gyventojų laikas bus taupytas, o ligonių eilės turėtų sutrumpėti.

Gydytojai galės keistis informacija

Seniau sveikatos priežiūros specialistai neturėjo galimybės sekti paciento sveikatos istorijos, nematydavo, kokie tyrimai atlikti kitose SPĮ, duomenys buvo kaupiami ligos istorijose popieriuje.

Ligoninės yra didelės, jose daug padalinių, skyrių, kurie sprendžia specifines problemas, skyrių poreikiai nesutampa su kitų skyrių prioritetais ir dėl to nėra galimybės efektyviai planuoti turimų resursų.

Gydytojai užtrukdavo konsultuodamiesi tarpusavyje, laukdami reikalingos informacijos apie paciento medicininius duomenis, o medicinos personalas gaišdavo, pildydamas popierinius blankus ir medicinines formas.Įgyvendinus Projektą, duomenimis apie paciento sveikatą galės keistis ne tik Projekte dalyvaujančių ligoninių, tačiau ir kitų sutartis sudariusių SPĮ bei gydymo centrų medikai.

“Pavyzdžiui, jeigu pacientas iš Klaipėdos ligoninės yra siunčiamas aukštesnio lygio paslaugoms atlikti į, pavyzdžiui, Kauno ar Vilniaus ligoninę, gydytojams nebereikės kartoti tyrimo dar kartą – jie ESPBI IS matys Klaipėdos ligoninėje atliktų tyrimų rezultatus. Taip bus sutaupytas ir laikas, ir lėšos, išvengta gydymo paslaugų dubliavimosi”, – teigia VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės IT specialistas Tomas Rekašius.

Sveikatos priežiūros specialistai visą informaciją apie pacientą ESPBI IS matys realiu laiku.

Elektroninė paciento sveikatos istorija vienoje vietoje turės savo privalumų. Pavyzdžiui, šeimos gydytojas siunčia pacientą pas specialistą. Šis diagnozę rašo į atskirą medicininę formą, kaip atsakymą šeimos gydytojui ir pacientui paduoda atsakymą, tačiau dar nereiškia, kad atsakymas pasiekia šeimos gydytoją. Pacientas išgeria specialisto skirtus vaistus, pajaučia pagerėjimą ir nebemato tikslo grįžti pas šeimos gydytoją vien tam, kad nuneštų popierinį atsakymą. Taip informacija nutrūksta, šeimos gydytojas kitu paciento vizito metu nebežino, kokia diagnozė buvo nustatyta antrinėje SPĮ, kokie vaistai buvo skirti. Ligai paūmėjus ar susirgus panašaus pobūdžio liga, vėl viskas kartojasi iš naujo.

Įdiegta moderni informacijos kaupimo sistema sudarys galimybes informacijai tapti pasiekiama. Pavyzdžiui, šeimos gydytojas parašys siuntimą elektronine forma, o specialistas po to, kai apsilankys pacientas, pateiks atsakymą tokiu pat būdu. Pacientui nebereikės su popieriniu atsakymu eiti pas šeimos gydytoją – jis pats matys atsakymą. Taip tik gerės gydymo paslaugos kokybė.

Iš pradžių dalis dokumentų bus dar popieriniai, tačiau laikui bėgant jie kelsis į elektroninę erdvę ir palaipsniui elektroniniai duomenys visiškai išstums popierines paciento sveikatos istorijas.

Gydytojas elektroninėje erdvėje matys skiepų kalendorių, galės parašyti siuntimą specialistui, o vėliau elektronine forma paskaityti jo atsakymą – nebereikės laukti, kol pacientas parneš popierinį variantą.

Informacinės sistemos privalumai

Moderni informacinė sistema sudarys sąlygas Respublikinės Klaipėdos ligoninės sveikatos priežiūros specialistams tvarkyti pacientų elektroninės medicininės istorijos (toliau – EMI) duomenis. Informacija gydymo įstaigos galės keistis, palaipsniui atsisakant popierinių dokumentų. Sveikatos priežiūros paslauga bus kokybiška, savalaikė, pacientai ir gyventojai elektroniniu būdu gaus savo EMI, tyrimų rezultatus ir kitus sveikatos duomenis.

Įdiegus Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacinę sistemą, pacientai turės galimybę gauti savo medicininės istorijos duomenis per ESPBI IS.

Sveikatos priežiūros specialistai galės suteikti kokybiškesnes ir labiau į pacientą orientuotas sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrinti teikiamų paslaugų tęstinumą, nes turės galimybę gauti aktualią informaciją apie pacientą, nepriklausomai nuo šios informacijos atsiradimo laiko ar vietos.

Įgyvendintas Projektas užtikrins, kad pacientai į ligoninę ar pas gydytoją patektų saugiai ir patogiai. Sveikatos priežiūros specialistai turės galimybę patogiau kaupti EMI, efektyviau keistis duomenimis su ESPBI IS ir paprasčiau pildyti ESI.

“Ligoninės informacinė sistema leis sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams glaudžiai ir greitai bendradarbiauti. Sukurtos programinės ir techninės sąlygos leis elektroniniu būdu vykdyti jiems priskirtas funkcijas”, – įsitikinęs VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės IT specialistas Tomas Rekašius.

Sukurta informacinė ligoninės sistema sudarys galimybę operatyviai elektroniniu būdu keistis informacija per bendrą informacinę sistemą, pagreitinti medicinos dokumentų peržiūrą ir klaidų taisymą, sumažinti ligoninės darbuotojų daromų klaidų riziką. Atsivers galimybė gauti reikalingus medicininius dokumentus visiems informacinės sistemos dalyviams.

Sveikatos istorija – prisėdus prie kompiuterio

Be to, Projekto įgyvendinimas aktualus ne tik pacientams, bet ir visiems gyventojams, besidomintiems savo sveikatos istorija. Prie ESI galės prieiti bet kuris asmuo, turintis interneto prieigą ir duomenis, reikalingus nustatyti tapatybę.

ESI gyventojo sveikatos duomenys bus kaupiami elektroniniu būdu visą gyvenimą. Žmogus matys visus savo vizitus pas gydytojus, nustatytas diagnozes, skirtus medikamentus, gydymą, reabilitaciją, visas jam suteiktas gydymo paslaugas – tad bus daugiau skaidrumo.

Įgyvendinus Projektą, bet kuris gyventojas galės gauti ESI pagrindu suformuotas medicinines pažymas: privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, asmens medicininę knygelę, asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, medicininį mirties liudijimą, vaiko sveikatos ar gimimo pažymėjimą.

Kiekvienas pacientas e. sveikatos portale savo ESI galės perskaityti, prisijungęs savo vardu arba įgalioti kitą asmenį.

Prie “e.sveikata.lt” portalo bus galima prisijungti keliais būdais: įvedant elektroninį parašą, per elektroninę bankininkystę arba elektroninius valdžios vartus.

Pasitarnaus e. receptui

Vėliau įdiegta ESPBI IS pasitarnaus ir dar vienam nacionalinio lygio projektui. Laikui bėgant, gydytojai galės išrašyti elektroninius receptus, o vaistininkams nebereikės skaityti kartais neįskaitomo gydytojo rašto – pakaks elektroninių įrašų. Gyventojas tokiu pat būdu galės matyti, kokie vaistiniai preparatai jam skirti.

Gydytojai ir vaistininkai elektroninėje erdvėje matys, kokie vaistai ir kompensuojami medikamentai pacientui jau yra išrašyti, sumažės klaidingai išrašytų receptų rizika.

Dabar gydytojai tą patį įrašą kartoja po keletą kartų, tarkim, įrašydami į paciento sveikatos kortelę ir įrašydami popierinį receptą. Informacinė sistema suteiks galimybę informaciją įrašyti tik vieną kartą – nereikės to paties veiksmo kartoti. Laikui bėgant, skaitmeninę informaciją matys ir gydytojas, ir vaistininkas.

Pasikeis palaipsniui

Projekto rezultatas pasijus jau greitai, tačiau modernizuotos ligoninių informacinės sistemos bus paleistos ne iš karto, teks daug veiklos procesų perkelti į elektroninę erdvę, tad ir ligoniai, ir medicinos personalas, pradėję dirbti su nauja elektronine sistema, gali susidurti su iššūkiu.

Kadangi ligoninėje yra daug padalinių, informacinę sistemą su visomis funkcijomis paleisti iš karto – sudėtinga, todėl perėjimas iš popierinio dokumentų pildymo į elektroninį, bus laipsniškas.

Gydytojai, slaugytojai galės tikėtis informacinių technologijų specialistų pagalbos – jie konsultuos, kaip pildyti formas, kad darbas vyktų kuo sklandžiau ir nenukentėtų pacientų gydymo kokybė.

Projekto metu VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje įdiegta atnaujinta informacinė sistema su naujais ir atnaujintais funkcionalumais, pastatyta kompiuterinė ir serverinė įranga. Įkurta 161 nauja kompiuterizuota darbo vieta, su modernia informacine sistema apmokyta dirbti 610 darbuotojų.

Respublikinė Klaipėdos ligoninė informacinėms sistemoms modernizuoti įsigijo tarnybinių stočių, duomenų saugyklą, tinklo ir programinės įrangos.

Įgyvendinus Projektą, buvo modernizuotos informacinės sistemos, sukuriant naujus jų funkcionalumus. Nors ligoninė ir turėjo įdiegusi informacines sistemas, tačiau jos buvo ne pilnos apimties, ne pilnai užtikrintas visų funkcionalumų veikimas. Projekto metu buvo modernizuota šešiolika funkcionalumų ir vienuolika sukurta naujų.

Bendra Projekto vertė – 9,9 mln. Lt (2,9 mln. Eur). Iš ES fondų gauta 8,4 mln. Lt (2,4 mln. Eur). Respublikinė Klaipėdos ligoninė įsisavino apie 717 tūkst. Eur. (2,4 mln. Lt).

Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto “Informacinė visuomenė visiems” įgyvendinimo priemonę VP2–3.1–IVPK–10–V–01–002.

Projekto veiklas planuojama užbaigti 2015 m. II ketvirtyje. Gyventojai realiai prie e. sveikatos portalo galės prisijungti dar šiemet.

 

Straipsnio autorė: Ida SKRICKAITĖ