Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Projektai

Projekto Nr. J02-CPVA-V-09-0001 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“ įgyvendinimas

Projekto Nr. J02-CPVA-V-09-0001 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“ įgyvendinimas

Projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu jungtinę priemonę Nr.J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondų lėšomis.

Projekto pavadinimas: „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“

Projekto kodas: J02-CPVA-V-09-0001

Projekto tikslas – didinti RKL TUB teikiamų tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, siekiant mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo TB.

Projekto uždavinys:

  1. Pagerinti TB profilaktiką, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybę, modernizuojant RKL TUB.

Projekto veiklos:

  1. RKL TUB patalpų modernizavimas.
  2. Medicinos ir kitos įrangos, skirtos tuberkuliozės diagnostikai ir gydymui, įsigijimas.
  3. DOTS kabineto įrengimas.
  4. Automobilio, skirto TB sergančių pacientų ir TB specialistų mobilioms konsultacijoms įsigijimas.
  5. RKL TUB pacientų ir jų šeimos narių mokymų tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais organizavimas.

Projekto vykdytojas – VŠĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė