Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Projektai

Projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ įgyvendinimas

Projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ įgyvendinimas

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas: „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“

Projekto kodas: 08.1.3-CPVA-V-601-02-0008

Projekto tikslas – didinti Klaipėdos apskrityje teikiamų geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų preinamumą, siekiant sudaryti prielaidas vyresnio amžiaus asmenims pagerinti gyvenimo kokybę. Projekto uždavinys – RKL Skuodo filialo patalpose įkurti geriatrijos skyrių, kuriame būtų teikiamos stacionarios geriatrijos paslaugos. Projekto veiklos: 1) RKL Skuodo filialo patalpų paprastasis remontas, pritaikant patalpas geriatrijos paslaugųteikimui; 2) medicinos ir slaugos įrangos, skirtos stacionarioms geriatrijos paslaugoms teikti, įsigijimas.

Laukiami projekto rezultatai:

1) atliktas RKL Skuodo filialo patalpų paprastasis remontas, pritaikant patalpas geriatrijos paslaugų teikimui;
2) įsigyta trūkstama medicinos ir slaugos įranga, skirta stacionarioms geriatrijos paslaugoms teikti.
Projekto tikslinė grupė – 60 metų amžiaus ir vyresni Klaipėdos apskrities gyventojai.
Projekto nauda. Projekto įgyvendinimo dėka būtų prisidedama prie geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo didinimo Klaipėdos apskrityje.
Įgyvendinus projektą RKL Skuodo filiale būtų įkurtas geriatrijos skyrius, kuriame būtų teikiamos stacionarinės geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugos. Projektas yra svarbus Klaipėdos apskrityje gyvenantiems 60 metų ir vyresniems gyventojams (26,1 proc. visų Klaipėdos apskrities gyventojų), siekiant padidinti geriatrijos profilio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę regione bei prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties mažinimo.

Projekto vykdytojas- VŠĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė