Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Respublikinė Klaipėdos ligoninė – sėkmingos gydymo įstaigų restruktūrizacijos lyderė Klaipėdos krašte

Respublikinė Klaipėdos ligoninė – sėkmingos gydymo įstaigų restruktūrizacijos lyderė Klaipėdos krašte

Jau daugiau kaip dešimtmetį VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė aktyviai dalyvauja įstaigų ir paslaugųRomaldas Sakalauskas restruktūrizacijos procese, vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos nubrėžtomis nacionalinės sveikatos priežiūros strategijos gairėmis teikti stacionarinių paslaugų spektrą, orientuotis į dienos stacionarų kūrimą, dienos chirurgijos ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų skatinimą. Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyriausiojo gydytojo Romaldo Sakalausko teigimu, šiais tikslais siekiama, kad teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos ir lengvai prieinamos Klaipėdos krašto gyventojams.

Prijungti nauji padaliniai

Ypač aktyvus buvo 2000 – 2008 metų restruktūrizacijos laikotarpis. Šiame periode buvo sėkmingai restruktūrizuotos Klaipėdos Odos ir veneros ligų, Psichiatrijos bei Skuodo ligoninės, kurios tapo Respublikinės Klaipėdos ligoninės padaliniais ir filialais. 
Odos ir veneros ligų ambulatorinis ir stacionarinis skyriai įsikūrė viename pastate.
Skuodo ligoninės sėkmingą restruktūrizaciją lėmė racionalus Skuodo ligoninės patalpų panaudojimas, optimizuota administracijos ir darbuotojų etatų struktūra. Restruktūrizuotos ir sveikatos priežiūros paslaugos: ženkliai padidintas ambulatorinių konsultacijų skaičius ir spektras, pagal iš anksto sudaromus grafikus kiekvieną savaitę iš Klaipėdos konsultuoti vyksta 12 specialybių gydytojai. Ištisą parą teikiamos skubios pagalbos ir reanimacijos – intensyvios terapijos paslaugos. Naujai įkurti hemodializės bei slaugos skyriai. Teikiamos dienos chirurgijos paslaugos. Sunkiausi ligoniai iš Skuodo filialo nukreipiami į pagrindinę įstaigą – Respublikinę Klaipėdos ligoninę.

2008 metų rudenį buvusi Klaipėdos psichiatrijos ligoninė tapo Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialu. Po įvykdytų pastatų ir patalpų renovacijos darbų, darbo organizavimo pokyčių, paslaugų restruktūrizacijos, pagerėjo paslaugų kokybė ir prieinamumas. Čia teikiamas visas psichiatrijos paslaugų spektras. Dėl reorganizacijos ypač išaugo dienos stacionaro, kuriame vienu metu gali gydytis iki 60 pacientų, paslaugų apimtys. Dienos stacionare priimami pacientai, kuriems reikalingas palaikomasis medikamentinis ir psichoterapinis gydymas, aktyvi bendruomenės ir socioterapija, užimtumo terapija. Paslaugas teikia specialistų komanda: psichiatrai, psichoterapeutai, psichikos sveikatos slaugytojos, socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai, meno ir muzikos terapijos specialistai.

V. DaukšienėPagerėjo diagnostika

2010 metų birželio mėnesį Respublikinės Klaipėdos ligoninės filialu tapo Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė. Tuberkuliozės ligoninės prijungimas – dar vienas sėkmingos reorganizacijos pavyzdys. 
Pasak Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojos Tuberkuliozės filialui Virginijos Daukšienės, tapus filialu, ligoninės uždaviniai nepakito – greitai ir kokybiškai diagnozuoti ir gydyti tuberkuliozę.

„Ligonių skaičius mažai kinta, panašiai išaiškinama ir naujų tuberkuliozės atvejų. Bet labai pagerėjo darbo organizavimas, palengvėjo darbas filialo vadovei ir gydytojams. Ypač palengvėjo diferencinė diagnostika. Esant daugiaprofilinės ligoninės sudėtyje, filialui prieinamas visas tyrimų spektras, kuriuo disponuoja didelė ligoninė“, – džiaugiasi V.Daukšienė.

Pavyzdžiui, anksčiau prireikus kompiuterinės tomografijos tyrimo, sunku būdavo operatyviai gauti šią paslaugą iš daugiaprofilinių ligoninių. Dabar tyrimą galima atlikti tą pačią arba kitą dieną.  
Labai svarbu, jog lengvai galima gauti kitų specialybių gydytojų konsultacijas. Juk tuberkulioze sergantys žmonės kenčia ir nuo kitų ligų: insultų, infarktų, onkologinių susirgimų ir daugelio kitų. Operatyvios specialistų konsultacijos labai palengvina pacientų gydymą.

Į žymiai aukštesnį lygį pakilo laboratorinė diagnostika, ji tapo greitesnė ir tikslesnė. 2010 metais bakteriologinė laboratorija aprūpinta GeneXpert sistema, leidžiančia iš klinikinių mėginių pagal DNR operatyviai nustatyti infekcinių ligų sukėlėją. Įsigytas ir aparatas BACTEC MGIT 320, greitai auginantis mikobakterijas, jas identifikuojantis ir nustatantis jautrumą antibiotikams.

Jei anksčiau atsparumas vaistams būdavo nustatomas po 2-3 mėnesių nuo gydymo pradžios, BACTEC dėka dabar tai galima padaryti po 14-17 dienų. Ligoniui galima greitai skirti adekvatų gydymą.

Prieš įstaigų sujungimą buvo gąsdinama, esą tuberkulioze sergantys ligoniai bus vežiojami į centrinę ligoninę ir pakeliui „barstys“ mikobakterijas. Šį argumentą V.Daukšienė vadina nerimtu. Pasak jos, neišaiškinti atvira tuberkulioze sergantys ligoniai yra daug labiau pavojingesni. Žinant, kad žmogus serga ir išskiria bakterijas, galima imtis saugumo priemonių.

Nepasitvirtino ir nuogąstavimai, jog filialui bus skiriama mažiau dėmesio, todėl didės sergamumas. Sergamumas nesikeičia ir šiuo metu sergamumo rodiklis yra 51,2 šimtui tūkst. gyventojų.

Naujas Patologijos skyrius

Ligoninė pagrįstai didžiuojasi Patologijos skyriumi, iš pagrindų renovuotu vykdant Islandijos,Z. Juzumas ir R. Daukšas Lichtenšteino ir Norvegijos finansuojamą programą „Onkologinių susirgimų prevencijos, diagnostikos gerinimas ir gydymo užtikrinimas VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje“.

„Patologijos skyrius – vienas svarbiausių ligoninės barų, reikalingų diagnozei tiksliai nustatyti, kad galėtume sėkmingai gydyti. Todėl laboratorijų aprūpinimui skyrėme labai daug dėmesio ir šiandien turime vieną geriausių patologijos skyrių valstybėje, aprūpintų šiuolaikinėmis technologijomis ir diagnostikos galimybėmis“, – pasakoja Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Zigmas Juzumas.

Skyriaus laboratorijos aprūpintos naujais analizatoriais, galingais mikroskopais, mikrotomais, dažymo aparatūra, šaldymo spintomis ir kita reikalinga ranga.

Skyriuje atliekami žmogaus audinių operacinių ir biopsinių medžiagų histologiniai ir citologiniai tyrimai, taip pat autopsijos – mirusių ligonių morfologinis ištyrimas.

Patologijos skyriaus vedėjo Raimundo Daukšo teigimu, skyrius išskirtinis tuo, kad neseniai įdiegti imunohistocheminiai tyrimai, anksčiau atliekami tik Vilniuje ir Kaune. Jie leidžia daug tiksliau nustatyti diagnozę.

„Dabar turime tvirtą bazę ir galimybes labai išsamiam diagnostiniam darbui, o įdiegę imunohistocheminius tyrimus, žengėme tvirtą žingsnį pasaulinio lygio link“, – konstatuoja skyriaus vedėjas R.Daukšys.

Patologijos skyrius teikia pagalbą visam Klaipėdos kraštui ir atlieka apie 50 proc. Klaipėdos regionui reikalingų tyrimų. Skyrius pajėgus ir pasirengęs didinti darbų apimtis: priimti dirbti 3 nauji specialistai, iš viso skyriuje darbuojasi 6 gydytojai patologai.

Plečiamas paslaugų spektras

Respublikinei Klaipėdos ligoninei priklauso įvairiais laikotarpiais statytų pastatų kompleksas, įsikūręs Klaipėdos senamiesčio kvartale, Bokštų g. 6.

Dalyje patalpų veikė buvusios Klaipėdos psichiatrijos ligoninės padaliniai, kita dalis pastatų buvo apleisti ir nenaudojami.

Pasak Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojo medicininių paslaugų plėtrai Mindaugo Kundroto, panaudojant ES paramos projektų bei įstaigos lėšas, pastatų išorė ir vidaus patalpos etapais pradėtos rekonstruoti. Jau įgyvendintas projektas „Diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas Klaipėdos apskrities ligoninės Psichiatrijos filiale“, kurio lėšomis rekonstruotos erdvios patalpos pastato pirmajame aukšte: įrengtos šviesios palatos, aprūpintos naujomis lovomis ir baldais, šiuolaikiška stebėjimo įranga, moderniai įrengtos ir aprūpintos gimnastikos ir žaidimų, mokymo ir kompiuterių, laisvalaikio salės, sutvarkytas vidaus kiemelis.

Šiuo metu įgyvendinami dar du projektai. Projekto „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale“ lėšomis rekonstruojamas vertingas kultūros paveldo objektas, XIX a. statytas pirklio namas, kuriame pokariu veikė kareivių ligoninė, vėliau pastatas buvo apleistas ir nenaudojamas.

Projekto „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje“ lėšomis bus rekonstruojamas taip pat ilgą laiką buvęs apleistas kiemo pastatas bei kitos patalpos, pritaikant jas dienos chirurgijos paslaugų teikimui, įsigyjama medicininė įranga. Įgyvendinus projektą, bus įkurtas atskiras Dienos chirurgijos centras, leisiantis atskirti pacientų srautus, didinti šių paslaugų apimtis, kokybę ir prieinamumą, gerinti jų administravimą.

Įgyvendinus šiuos tris projektus, bus sutvarkytas ir naujų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pritaikytas visas pastatų kompleksas, prilygstantis vidutinio dydžio rajono ligoninei.

Modernizaciją lydi humanizacija

Dešimtmetį besitęsiančią įstaigos restruktūrizaciją nuolatos lydėjo technologijų modernizacija ir santykių humanizacija.

Pasakoja Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Zigmas Juzumas: „Pradėję darbuotis vyriausiojo gydytojo Romaldo Sakalausko komandoje, nuo 2002 metų iškėlėme sau užduotį modernizuoti seniausią Klaipėdos lietuvišką ligoninę, suburti ne tik aukščiausios kvalifikacijos specialistus, slaugytojų kolektyvą, bet ir sukurti draugišką, šiltais žmogiškais santykiais paremtą darbo atmosferą. Jautėme, kad tik draugiškas, vienminčių kolektyvas gali siekti aukščiausių meistriškumo, žmogiškumo, paslaugumo ir pagarbos žmogui tikslų. Gydytojai ir slaugytojos stengiasi, kad kiekvienam į ligoninę besikreipiančiam žmogui būtų suteikta aukščiausios kokybės medicinos pagalba. Visas ligoninės personalas vadovaujasi pagarbos pacientams ir humaniškumo principais, pasitelkę pažangiausius medicinos pasiekimus, teikia aukščiausios kvalifikacijos gydymo paslaugas visos Lietuvos ir užsienio žmonėms“.

Ligoninė, jos filialai bei poliklinikos renovuoti. Sukurtos patogios sąlygos pacientams ištirti, gydytis ir specialistams dirbti. Specialistai dirba su pačia naujausia diagnostine ir gydymo įranga, technologijomis. Ligoninėje įdiegta ir nuolat tobulinama informacinė sistema.

Pasak Z.Juzumo, nuolat plečiamos ir tobulinamos ligonininės diagnostinės, operacinės, laboratorinės technikos galimybės. Šiuo metu ligoninėje funkcionuoja 2 naujausios kartos kompiuteriniai tomografai, branduolinis magnetinis rezonansas, kardiovaskulinės diagnostikos sistema V-max, modernūs ultragarsinio skenavimo aparatai, diagnostinės ir operacinės videoendoskopinės sistemos, moderni laboratorinė įranga ir kt.

Ligoninėje įdiegta skaitmeninė medicininių vaizdų archyvavimo (PACS) sistema, kuri pagerina diagnostinį paciento ištyrimą, palengvina medikų darbą.

Respublikinė Klaipėdos ligoninė turi dar vieną pranašumą. Tai vienintelė daugiaprofilinė ligoninė, įsikūrusi Klaipėdos miesto centre, netoli autobusų ir traukinių stoties, o tai – labai patogu atvykusiems pacientams iš kitų Klaipėdos apskrities miestų ir vietovių.

Komentarai

Rimantas RemeikaSveikatos apsaugos ministerijos kancleris Rimantas Remeika:

– Įgyvendinant Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą, VšĮ Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė buvo prijungta prie VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės. Galima teigti, kad minėtų ligoninių sujungimas pasiteisimo: optimizuotos įstaigų veiklos išlaidos (administravimo (žmogiškųjų išteklių), laboratorijos, radiologijos tarnybų išlaikymo, maitinimo išlaidos), lėšas nukreipiant į palankesnių sąlygų teikti kokybiškesnes ir prieinamesnes sveikatos priežiūros paslaugas sudarymą, darbuotojų darbo užmokesčio ir kvalifikacijos didinimui. Ženkliai pagerėjo pacientams teikiamų paslaugų kokybė: dėl galimybės VšĮ Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei naudotis nauja pažangia aparatūra pagerėjo bakteriologinis ištyrimas, pilnavertis rentgenologinis ištyrimas, visapusiška specialistų konsultantų pagalba ir kt. 
Pabrėžtina, kad net ir ekonominio sunkmečio sąlygomis, mažėjant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui bei sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertei, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastarųjų metų finansinės veiklos rezultatai buvo teigiami.

Valdemaras AnužisSODROS Klaipėdos skyriaus direktorius, buvęs Klaipėdos apskrities gydytojas Valdemaras Anužis:

– Kai norėjome prijungti buvusią Skuodo ligoninę, siūlėme ir kitoms Klaipėdos ligoninėms, bet atsiliepė tik Respublikinė Klaipėdos ligoninė (ji kelis kartus keitė pavadinimą). Projektas buvo įvykdytas labai sėkmingai ir prijungdami Skuodo ligoninę, mes išsprendėme galybę problemų, kurių buvo iki tol. 
Sunkiai, priešinantis vyko Psichiatrijos ligoninės prijungimas. Bet ir šis projektas pasiteisino ir dabar turime naujus Psichiatrijos korpusus. Gaila tik dėl to, kad psichiatrijos paslaugų teikimas Klaipėdos krašte buvo išskaidytas per dvi ligonines. Turint galvoje ribotą specialistų skaičių, išskaidymas yra nenaudingas.
Taip pat priešinantis vyko Tuberkuliozės ligoninės prijungimas, mat iškilo personalijų klausimas. Bet ir šios ligoninės prijungimas taip pat pavyko. Jau po sujungimo man teko bendrauti su Tuberkuliozės filialo kolektyvu ir visi buvo patenkinti rezultatais.
Respublikinę Klaipėdos ligoninę galėčiau vertinti tik labai teigiamai. Savo laiku net esame gavę Sveikatos apsaugos ministerijos padėką už sėkmingai įgyvendintus projektus

Faktai:

Respublikinė Klaipėdos ligoninė:

  • 24 klinikiniai skyriai,
  • 925 lovos,
  • 1250 darbuotojų, iš jų 271 gydytojas, 790 slaugytojų.
  • Teikiamos tretinio lygio visų chirurgijos bei terapinio profilių paslaugos.
  • Per metus gydoma apie 28 tūkst. pacientų, atliekama 12 tūkst. operacijų, suteikiama 380 tūkst. ambulatorinių apsilankymų.

Straipsnio autorius: Algirdas Valentas
Šaltinis: Lietuvos Sveikata