Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Septyni veiklos dešimtmečiai: nuolat augti ir tobulėti

Septyni veiklos dešimtmečiai: nuolat augti ir tobulėti

Nuo šimto lovų ligoninės iki respublikinio lygmens gydymo įstaigos

1933 m. birželio 20 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininko daktaro Roko Šliūpo iniciatyva uostamiestyje atidaryta moderniai įrengta Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė. Tuomet įstaigoje, turėjusioje 100 lovų, veikė trys skyriai: Vidaus ligų, Moterų ligų ir Chirurgijos. 1936 m. įkurtas Ausų-nosies-gerklės skyrius ir ambulatorija. Ligoninėje dirbo 12 etatinių gydytojų ir 20 gailestingųjų seserų bei akušerių. Ligoninė būdavo perpildyta, nes čia nuolat gydydavosi 140–160 ligonių. Nuo 1945 m. pabaigos atnaujinusi savo veiklą ligoninė, visų Klaipėdos gydymo įstaigų pramotė, nuolat augo. 1987–2000 m. išgyvenusi kritinį laikotarpį ir sunkių išbandymų metus palaipsniui atsigavo, plėtėsi: 2004 m. prie jos buvo prijungta Skuodo ligoninė, 2008 m. pabaigoje filialu tapo Klaipėdos psichiatrijos ligoninė, 2010 m. – Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė. 2010 m. ligoninė įgijo respublikinio lygmens statusą ir pakeitė pavadinimą – tapo Respublikine Klaipėdos ligonine. Dabar ligoninė yra svarbus ir reikšmingas šiaurės vakarų Lietuvos krašto medicinos centras, populiarus ir gerai vertinamas pacientų.

Šiandien Respublikinė Klaipėdos ligoninė – didelė, moderni, daugiaprofilinė gydymo įstaiga, nuolat dinamiškai plėtojanti savo veiklos apimtis ir teikiamų paslaugų spektrą, turinti įvairių savo filialų ir padalinių visame Klaipėdos mieste, taip pat filialą Skuode. Ligoninėje yra 24 klinikiniai skyriai ir 925 lovos, dirba 1250 žmonių, iš kurių 210 gydytojų ir 504 slaugytojos.

2012 m. ligoninėje ir visuose jos padaliniuose bei filialuose gydyta 22 800 stacionaro pacientų, atlikta 8484 operacijos, suteikta 3110 dienos chirurgijos paslaugų, 212 737 ambulatorinės konsultacijos, atlikta 6681 hemodializės procedūra.

Šiuolaikiškoje, gerą reputaciją turinčioje ir palankių pacientų atsiliepimų nestokojančioje ligoninėje teikiamos aukščiausio lygio chirurginių ir terapinių profilių paslaugos. Aukštos kvalifikacijos specialistai, platus paslaugų spektras, dėmesys ir atida pacientui, moderni medicininė įranga, atnaujintos ir renovuotos ligoninės patalpos – šis teigiamų dėmenų kompleksas paskatina rinktis Respublikinę Klaipėdos ligoninę pacientus ne vien tik iš Klaipėdos krašto, bet ir iš visos šalies. Tai –vienas iš nuoširdaus ir gerai atliekamo čia dirbančių medikų darbo rodiklių.

Nuo 2007 m. Respublikinė Klaipėdos ligoninė yra akredituota Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų klinikinės medicinos praktikos (internatūros) ir gydytojų rezidentūros bazė.

Centralizuota sterilizacija

 

Ligoninės plėtra, platus gydymo paslaugų spektras ir aukšta kokybė neatsiejama nuo įstaigos infrastruktūros vystymo bei gerinimo, modernios medicininės įrangos įsigijimo, naujų kvalifikuotų specialistų įdarbinimo ir sąlygų jiems nuolat tobulėti ir turėti patogią darbo aplinką sudarymo. Šiam tikslui pastarąjį dešimtmetį buvo skiriami daug finansinių, organizacinių, intelektualinių resursų. Buvo aktyviai planuojami ir rengiami investiciniai infrastruktūros plėtros projektai, finansuojami ES struktūrinės paramos, valstybės investicijų programų lėšomis. Vien 2008–2012 metais įstaigoje įgyvendinti 9 ES paramos lėšomis finansuojami projektai, skirti sveikatos priežiūros infrastruktūrai, paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Bendra projektų vertė – daugiau kaip 31 mln. litų. Per šį laikotarpį buvo pastatytas naujas bazinės ligoninės korpusas, kuriame įkurtas modernus operacinių blokas, Reanimacijos ir intensyvios terapijos ir kiti gydomieji skyriai, moderniausia regione centralizuota sterilizacinė. Kitame naujame korpuse įkurta patologijos tarnyba, kuri pasikeitė iš esmės: naujos erdvios patalpos, moderni diagnostinė įranga, priimti nauji kvalifikuoti specialistai leido jai tapti viena stipriausių ir labiausiai kvalifikuotų patologijos tarnybų šalyje. Renovuotas, išplėstas ir nauja medicinine įranga aprūpintas Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius: įrengta daugiau pacientų apžiūros kabinetų, mažoji operacinė, pacientų stebėjimo palata. Paminėtina, kad ligoninė įsigijo daug šiuolaikinės medicininės įrangos: du kompiuterinius tomografus, skaitmeninį mamografą su stereotaksinės biopsijos stalu, skaitmenines rentgeno sistemas, ultragarsinį litotriptorių, įvairios komplektacijos ultragarso aparatus, teleendoskopines diagnostines sistemas, modernią klinikinės ir mikrobiologinės laboratorijos įrangą ir daug kitų technologijų, be kurių sunkiai įsivaizduojama kasdienė veikla, kokybiškos diagnostikos ir gydymo paslaugos. Visa būtina, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia medicinine įranga aprūpintos operacinės. Ligoninėje pradėti tyrimai pirmuoju ir kol kas vieninteliu Lietuvoje 3 teslų galingumo magnetinio rezonanso aparatu. Įstaigoje sparčiai diegiamos informacinės technologijos: jau keletą metų sėkmingai veikia ligoninės informacinė sistema, medicininių vaizdų išsaugojimo, archyvavimo ir perdavimo sistema, sumontuota teletransliacijos iš operacinių įranga.

3T magnetinis rezonansas

Didžiulio komplekso siekis vienas – sveikas žmogus

Ligoninės skuodo filiale atlikta veiklos ir paslaugų restruktūrizacija, per aštuonerius metus įgyvendinti investiciniai projektai, kurių vertė – 6 mln. litų. Čia pradėtos teikti pacientams labai reikalingos naujų profilių medicininės paslaugos: hemodializės, palaikomojo gydymo ir slaugos, dienos chirurgijos. Pasitelkus specialistus iš bazinės ligoninės, filiale ištisą parą užtikrinamos skubios terapinės ir chirurginės pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos paslaugos. Iš Klaipėdos pagal grafiką atvykstantys konsultuoti įvairių profilių gydytojai specialistai užtikrina ambulatorinių paslaugų spektro plėtrą ir nuolatinę jų kiekio augimo dinamiką.

Traumų skyrius

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė yra svarbiausia psichiatrinės pagalbos ir vienintelė tuberkuliozės gydymo paslaugų teikėja regione. Sėkmingai įgyvendinus penkis ES lėšomis finansuotus investicinius projektus, kurių bendra vertė – daugiau kaip 9 mln. litų, Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filialas tapo modernia gydymo baze, teikiančia plataus profilio psichiatrinę ir psichoterapinę pagalbą suaugusiesiems, vaikams, paaugliams ir senyvo amžiaus pacientams iš Klaipėdos miesto, krašto ir visos Lietuvos, turinčia 6 stacionarinius skyrius ir 235 stacionaro lovas. Renovavus filialo pastatus čia įrengtos šiuolaikinius higienos ir saugos reikalavimus atitinkančios psichiatrinių skyrių patalpos, įsigyta moderni pacientų stebėjimo ir medicininė įranga, žymiai pagerėjo pacientų gydymo, personalo darbo sąlygos, kartu išaugo ir psichiatrijos paslaugų kokybė.

Taip pat veikia Dienos stacionaro, Gamybinis reabilitacinis skyriai ir naujai įkurtas Ūmių psichinių krizių centras, skirti psichinę negalią turintiems asmenims gydyti ir padėti iš naujo socialiai adaptuotis. Čia taikomas plataus spektro gydymas: pradedant medikamentiniu, psichologo konsultacija ir ištyrimu, grupine ir individualia psichoterapija, poezijos, meno, muzikos terapija, ergoterapija, baigiant socialinio darbuotojo konsultacijomis ir socialinių problemų sprendimu. Pacientams padedama sėkmingai įveikti krizes, įgyti asmenybės pilnavertiškumo jausmą ir integruotis į sveiką visuomenę, sumažinti pažeidimo ir negalios lygį, pagerinti asmenybės funkcionavimą ir prisitaikymą visuomenėje.

Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei tapus Respublikinės Klaipėdos ligoninės filialu buvo optimizuotas darbo organizavimas, laboratorijoje įdiegta moderni medicininė įranga. Žymiai pagerėjus laboratorinės diagnostikos greičiui, tikslumui ir kokybei, palengvėjo diferencinė diagnostika: filialui prieinamas visas tyrimų spektras, kuriuo disponuoja didelė ligoninė, lengviau pasiekiamos kitų profilių specialistų konsultacijos. Šiandien filiale, kur teikiamos mokslu ir pažangiomis diagnostikos technologijomis, šiuolaikiniu gydymu pagrįstos tuberkuliozės diagnostikos, gydymo ir slaugos paslaugos, stacionare yra 205 lovos ir kasmet gydosi 700–800 pacientų. Intensyviai dirbančiame Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje, kur per metus pacientai apsilanko daugiau nei 15 tūkst. kartų, dirba 118 specialistų, iš jų 12 gydytojų ir 37 slaugos personalo darbuotojai.

Filiale veikia vaikų, naujai išaiškintos TB ir diferencinės diagnostikos, tuberkuliozės atkryčių (recidyvų) ir atsparios tuberkuliozės skyriai. Filialas teikia tuberkuliozės dianostikos, gydymo ir slaugos paslaugas, pagrįstas mokslu ir pažangiomis diagnostikos technologijomis, šiuolaikiniu gydymu.

Ligoninė, vykdydama nacionalinės sveikatos strategijos uždavinius, stengiasi nuolat didinti ambulatorinių paslaugų kiekį, kokybę ir prieinamumą. Daugiaprofilinė ambulatorinė konsultacinė pagalba teikiama keturiuose atskiruose padaliniuose Klaipėdoje: dviejose konsultacinėse poliklinikose, ligoninės ambulatorinių konsultacijų padalinyje ir odos-veneros ligų poliklinikoje. Pažymėtina, kad įstaigoje teikiamos vienintelės visame Klaipėdos krašte ambulatorinės fototerapijos paslaugos, skirtos odos susirgimams gydyti. Dar vienas Ambulatorinių konsultacijų skyrius veikia Skuodo filiale.

Įgyvendinami planai nuteikia teigiamai ir pacientus, ir darbuotojus

Sėkmingai realizuoti projektai, geri veiklos rezultatai, palankūs pacientų atsiliepimai įpareigoja ir skatina įgyvendinti naujus planus bei siekius. Malonu konstatuoti, kad šiuo metu baigiamas įrengti pirmasis Lietuvoje atskiras nuo stacionaro dienos chirurgijos centras, leisiantis atskirti pacientų srautus, pagerinti darbo organizavimą, užtikrinti didesnį operacijų ir intervencijų saugumą, mažesnę pooperacinių komplikacijų, infekcijų riziką, patogumą ir saugumą pacientams, mažiau trikdant jų įprastą gyvenimo ritmą, sutrumpinus paslaugos laukimo laiką. Taip pat statomas naujas ligoninės korpusas, kuriame bus įrengta apie 5,5 tūkst.kvadratinių metrų naujų patalpų. Į jas bus perkelti stacionaro skyriai, klinikinės biologijos laboratorija, įrengtos pooperacinės intensyvaus stebėjimo ir skubiosios pagalbos palatos. Taigi pagerės gydymosi sąlygos stacionaro pacientams: bus įrengtos erdvios, higienos reikalavimus atitinkančios vienvietės arba dvivietės palatos, turinčios atskirus sanitarinius mazgus, signalizaciją ir galimybę pasirinkti papildomas komforto paslaugas (televiziją, bevielį interneto ryšį). Darbo sąlygos gydytojams ir kitam personalui taip pat pagerės. Atsiradus papildomoms patalpoms bus suteikiama daugiau ambulatorinių konsultacijų, sutrumpės šių paslaugų laukimo laikas.

Be to, planuojama įrengti saugią ir patogią privažiavimo prie Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rampą ir keltuvą pacientams, GMP automobilių patalpą po stogu, taip apsaugant pacientus nuo neigiamų atmosferos veiksnių.

Ir toliau bus sparčiai diegiamos informacinės technologijos. Ligoninė su partneriais vykdo e. sveikatos paslaugų kūrimo projektą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e. sveikatos paslaugomis, elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis, užtikrinti laiku teikiamas ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas.

Nuo 1984 metų ligoninėje dirbantis, 13 metų jai vadovaujantis vyriausiasis gydytojas Romaldas Sakalauskas teigia: „Šiandienos mūsų tikslas – nuolat diegti naujas efektyvias medicinines technologijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti savo ir ligonių gydymosi aplinką. Tai leidžia optimizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, ES sveikatos sistemos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir ligoninės nustatytų reikalavimų atitiktį, leisti pacientams pasirinkti kuo geresnes paslaugas, įgyvendinti sveikatos santykių teisumą. Siekiame, kad kiekvienam į mūsų įstaigą besikreipiančiam žmogui būtų suteikta aukščiausios kokybės medicinos pagalba.“

Šaltinis: knyga „Lietuvos medicina. Pažanga ir asmenybės“