Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Daiva Sriebalienė

Infekcijų kontrolės gydytojos Daivos Sriebalienės funkcijos:

 • hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra: infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas, nuolatinė hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje, nuolatinė operacinių žaizdų epidemiologinė priežiūra;
 • antibakteriniams vaistams atsparių mikroorganizmų stebėsena;
 • racionalaus antimikrobinių preparatų vartojimo stebėsena;
 • hospitalinių infekcijų atvejų ištyrimas ir profilaktinių priemonių organizavimas;
 • infekcijų kontrolės procedūrų rengimas;įstaigos higieninės būklės, infekcijų prevencijos priemonių: rankų higienos, pacientų izoliavimo, medicinos prietaisų bei paviršių dezinfekcijos, sterilizacijos ir kt. vertinimas, pokyčių stebėjimas, probleminių sričių identifikavimas;
 • personalo mokymas hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės temomis.

Tikslas: organizuoti infekcijų priežiūros ir valdymo sistemą, užtikrinančią įstaigoje atliekamų, su infekcijų rizika susijusių, diagnostinių ir gydymo procedūrų saugumą, paslaugų kokybę.

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Organizuoja ir vykdo hospitalinių infekcijų priežiūrą, atliekant hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimus, nuolatinę hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje, operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinę priežiūrą;
 • Analizuoja epidemiologinės priežiūros metu gautą informaciją, teikia ją gydytojams ir administracijai, siūlo prevencines priemones;
 • Kartu su mikrobiologijos laboratorija stebi ir analizuoja sukėlėjų jautrumą antimikrobiniams preparatams;
 • Analizuoja antibiotikų vartojimo ligoninėje ypatumus, teikia siūlymus;
 • Registruoja ir tiria hospitalinių infekcijų protrūkius;
 • Stebi epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsiradimą, skubiai taiko prevencines priemones jų plitimui sustabdyti;
 • Dalyvauja parenkant ir diegiant naujas, efektyvias higienos priemones ir technologijas medicinos prietaisų valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai, aplinkos paviršių bei inventoriaus dezinfekcijai, odos bei gleivinių antiseptikai;
 • Dalyvauja darbuotojų mokymuose, konsultuoja infekcijų prevencijos klausimais;
 • Rengia infekcijų kontrolės procedūrų aprašymus (įstaigos higieninės priežiūros, izoliavimo, profesinės darbuotojų ekspozicijos profilaktikos, medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos bei kitus), dalyvauja rengiant slaugos procedūrų aprašymus;
 • Vertina įstaigos higieninę būklę ir infekcijų prevencijos priemonių vykdymą (daugkartinių medicinos prietaisų valymą, dezinfekciją bei sterilizaciją, medicininių atliekų tvarkymą, ir kita).

Įstaigoje patvirtintos visos svarbiausios infekcijų kontrolės ir su infekcijų rizika susijusios slaugos procedūros. Atnaujintoje centralizuotoje sterilizacinėje medicinos prietaisai sterilizuojami šiuolaikiškuose garo ir etileno oksido sterilizatoriuose. 2012 metais pradėta eksploatuoti moderni automatinė plovimo – dezinfekcijos mašina su ultragarsinio valymo funkcija, kuri leido dar kokybiškiau paruošti ypač sudėtingus medicinos prietaisus: endoskopų priedus, ortopedinių ir kitų operacijų medicinos prietaisų rinkinius. Visi medicinos prietaisų dezinfekcijos ir sterilizacijos procesai įstaigoje registruojami ir kiekviename etape gali būti atsekami. Įstaigos patalpos, kuriose atliekamos diagnostinės ir gydymo procedūros, pacientų aplinka ir aplinkos daiktai kruopščiai valomi ir dezinfekuojami, o 2012 metais įdiegta dar viena efektyvi priemonė infekcijų prevencijai – moderni minkšto inventoriaus dezinfekavimo kamera.


Daug dėmesio skiriama vienai pagrindinių infekcijų prevencijos priemonių – personalo rankų higienai.