Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Danguolė Andrėkienė

Danguolė Andrėkienė

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistės Danguolės Andrėkienės funkcijos:

  • darbuotojų darbo saugos ir sveikatos specialisto funkcijų vykdymas: nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, profesinės rizikos vertinimo organizavimas, darbuotojų mokymas, darbuotojų saugos ir sveikatos veiklos priežiūra, kontrolė;
  • gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis: aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių ir pirminių gaisro gesinimo įrenginių priežiūra, darbuotojų mokymai;
  • civilinės saugos veiklos organizavimas: darbuotojų mokymai, galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė, veiklos ekstremaliomis situacijomis plano sudarymas ir atnaujinimas, metinio civilinės saugos plano sudarymas;
  • aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas: atliekų tvarkymo apskaitos vedimo kontrolė ir metinių ataskaitų teikimas;
  • ūkinių ir kanceliarinių prekių užsakymai: sutarčių terminų bei išlaidų kontrolė, siuntinių pristatymo adresatui organizavimas.

Kvalifikacijos kėlimas:

  • Saugios sveikatos priežiūros įstaigos indekso mokymai, 2023 m. Vilnius
  • Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktika”, 2022 m. Nuotoliniai kursai.
  • Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 – 2023 m, Klaipėda
  • Tarptautinės pratybos “Pasirengimas mobiliacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui Klaipėdos apskrityje”, 2022 m. Vėžaičiai
Grįžti į pradinį puslapį