Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Danguolė Andrėkienė

Danguolė Andrėkienė

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistės Danguolės Andrėkienės funkcijos:

  • darbuotojų darbo saugos ir sveikatos specialisto funkcijų vykdymas: nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, profesinės rizikos vertinimo organizavimas, darbuotojų mokymas, darbuotojų saugos ir sveikatos veiklos priežiūra, kontrolė;
  • gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis: aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių ir pirminių gaisro gesinimo įrenginių priežiūra, darbuotojų mokymai;
  • civilinės saugos veiklos organizavimas: darbuotojų mokymai, galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė, veiklos ekstremaliomis situacijomis plano sudarymas ir atnaujinimas, metinio civilinės saugos plano sudarymas;
  • aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas: atliekų tvarkymo apskaitos vedimo kontrolė ir metinių ataskaitų teikimas;
  • ūkinių ir kanceliarinių prekių užsakymai: sutarčių terminų bei išlaidų kontrolė, siuntinių pristatymo adresatui organizavimas.
Grįžti į pradinį puslapį