Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Eglė Blinstrubytė

Eglė Blinstrubytė

Infekcijų kontrolės specialistė

Darbo funkcijos:

 • vykdo infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą įstaigoje;
 • kasmet atlieka hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą; hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tyrimus reanimacijos – intensyvios terapijos skyriuje; operacinių žaizdų infekcijų tyrimus chirurgijos skyriuose;
 • vykdo infekcijų procedūrų vadovo (rankų higienos, medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos; skalbinių priežiūros; medicininių infekuotų atliekų tvarkymo; darbuotojų biologinės saugos ir profesinės rizikos profilaktikos, aplinkos valymo ir dezinfekcijos procedūrų bei planų ir kt.) rengimą, vykdymo kontrolę;
 • vykdo darbuotojų mikrotraumų ir incidentų su biologiniais skysčiais registraciją;
 • vykdo skyrių, padalinių ir filialų higienos būklės vertinimą;
 • vykdo ir koordinuoja sterilizacijos, dezinfekcijos procesus, medicininių atliekų tvarkymo priežiūrą;
 • rengia infekcijų valdymo metodines rekomendacijas, ruošia darbo instrukcijas;
 • rengia ataskaitas visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

Išsilavinimas:

 • 2015-2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija, įgytas visuomenės sveikatos magistro laipsnis;
 • 2010-2015 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija, įgytas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Konferencija “Viena sveikata”, 2023 m. Vilnius
 • Mokymai „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas“, 2018 m. Vilnius.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“ 2018 m. Vilnius.
 • Konferencija „Tarpsektorinis bendradarbiavimas valdant antimikrobinį atsparumą Lietuvoje“, 2018 m. Vilnius.
 • 6-oji nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija 2018 m., Vilnius
 • Mokymai korupcijos prevencijos klausimais”, 2018 m., Klaipėda.

Infekcijų kontrolės politika ligoninėje:

Siekiant užtikrinti infekcijų kontrolę ir hospitalinių infekcijų prevenciją Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje daug dėmesio yra skiriama atliekamų paslaugų saugumui ir kokybei užtikrinti. Tai sudaro:

 • savalaikius vidaus auditus;
 • rekomendacijų, profilaktikos priemonių rengimą;
 • mikrobiologinius aplinkos, paviršių, įrangos tyrimus;
 • sterilizacijos, dezinfekcijos procesų kontrolę;
 • darbuotojų mokymą infekcijų kontrolės ir prevencijos klausimais ir kt.

Ligoninėje vykdomos visos rekomenduojamos hospitalinių infekcijų priežiūros rūšys:

 • hospitalinių infekcijų priežiūra Reanimacijos skyriuje;
 • operacinių žaizdų infekcijų priežiūra;
 • Clostridium difficile infekcijos priežiūra;
 • atliekamas hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas;
 • stebimi kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai;
 • taikomos izoliavimo priemonės;
 • vykdoma infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi visuose skyriuose kontrolė;
Grįžti į pradinį puslapį