Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Eita Merkelevičienė

Eita Merkelevičienė

Sekretorės-referentės Eitos Merkelevičienės funkcijos:

 • teikti informaciją telefonu ir nukreipti pagal skambinančiųjų pageidavimus;
 • priimti piliečius, besikreipiančius į ligoninės direktorių ar jo pavaduotojus;
 • informuoti direktorių apie būtinus darbus, dalyvavimą posėdžiuose, pasitarimuose;
 • registruoti interesantus pas direktorių ar jo pavaduotojus, derinti laiką pokalbiui;
 • priimti ir perduoti pranešimus faksu, elektroniniu paštu;
 • laiku supažindinti direktorių ar jo pavaduotojus su gauta informacija;
 • sisteminti gaunamą informaciją, nedelsiant pateikti direktoriui ir su direktoriaus rezoliucija perduoti vykdytojams;
 • reikalauti, kad darbuotojai laiku įvykdytų įsipareigojimus;
 • gauti iš skyrių ir padalinių vykdytojų informaciją apie atliktus darbus ir supažindinti direktorių;
 • informuoti įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti juos su darbo planais;
 • spausdinti direktoriaus ar jo pavaduotojų nurodytus dokumentus;
 • kviesti gydytojų konsiliumus ir konsultantus stacionare besigydantiems pacientams;
 • vesti vaistų reklamuotojų registracijos žurnalą, kontroliuoti vizitų laiką skyriuose, filialuose ir padaliniuose;
 • priimti svečius, interesantus, delegacijas laikantis svečių priėmimo etiketo;
 • aprūpinti direktorių ir jo pavaduotojus organizacinėmis, techninėmis bei kanceliarinėmis priemonėmis;
 • laiku ir kokybiškai vykdyti direktoriaus ar jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus darbo klausimais.
Grįžti į pradinį puslapį