Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Jurga Daujotienė

Jurga DaujotienėEl. paštas: jurga.daujotiene@kal.lt
Tel.: (8 46) 35 06 01


Personalo skyriaus vadovės Jurgos Daujotienės funkcijos:

  • įstaigos darbuotojų sudėties analizė;
  • darbuotojų paieška ir atranka, bendradarbiavimas su Darbo birža;
  • žmogiškųjų išteklių duomenų teikimas administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai,Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
  • metinės personalo ataskaitos ruošimas Higienos institutui;
  • duomenų apie žmogiškuosius išteklius teikimas veiklos ataskaitai;
  • įstaigos vardinio pareigybių sąrašo naujinimas;
  • savalaikis Personalo dokumentų ruošimas;
  • darbuotojų drausmės pažeidimų analizė;
  • atsakingų asmenų privačių interesų deklaracijų rinkimas, teikimas ir bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.