Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Jurga Daujotienė

Jurga Daujotienė

Jurga Daujotienė

El. paštas: [email protected]
Tel.: (8 46) 35 06 01


Personalo skyriaus vadovės Jurgos Daujotienės funkcijos:

  • įstaigos darbuotojų sudėties analizė;
  • darbuotojų paieška ir atranka, bendradarbiavimas su Darbo birža;
  • žmogiškųjų išteklių duomenų teikimas administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai,Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
  • metinės personalo ataskaitos ruošimas Higienos institutui;
  • duomenų apie žmogiškuosius išteklius teikimas veiklos ataskaitai;
  • įstaigos vardinio pareigybių sąrašo naujinimas;
  • savalaikis Personalo dokumentų ruošimas;
  • darbuotojų drausmės pažeidimų analizė;
  • atsakingų asmenų privačių interesų deklaracijų rinkimas, teikimas ir bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Kvalifikacijos kėlimas:

  • Mokymai “Naujai besiformuojanti personalo dokumentų valdymo praktika ir numatomi pakeitimai 2022 m.”, Palanga.
Grįžti į pradinį puslapį