Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Karina Sitiajeva

Informacinių technologijų skyriaus specialistės Karinos Sitiajevos funkcijos:

  • paruošti kompiuterizuotą darbo vietą;
  • užtikrinti kompiuterinės techninės ir programinės įrangos veikimą kompiuterizuotose darbo vietose, prisijungimą prie informacinių sistemų;
  • konsultuoti įstaigos darbuotojus standartinių programų paketų naudojimo ir kitais informacinių technologijų klausimais;
  • organizuoti kompiuterinės bei programinės įrangos techninę priežiūrą, garantinį remontą bei remontą, praėjus garantiniam laikui, duomenų apsaugą;
  • diagnozuoti kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos gedimus;
  • užtikrinti gedimų ir sutrikimų likvidavimą;
  • vykdyti saugos įgaliotinio nurodymus;
  • pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti ir pagal įgaliojimus teikti informaciją, statistinius ir kitus duomenis skyriaus vedėjui.