Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Laima Kneitienė

Laima Kneitienė

Buhalterijos ir finansų apskaitos skyriaus vyriausiosios buhalterės Laimos Kneitienės funkcijos:

 • ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, metų) faktinių pajamų ir išlaidų analizė bei kontrolė;
 • atskirų išlaidų straipsnių ir pajamų analizė;
 • siektinų veiklos rodiklių analizė, vertinimas ir savalaikis pateikimas įstaigos administracijai bei Sveikatos apsaugos ministerijai;
 • įstaigos veiklos ataskaitų parengimas;
 • pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaitos kontrolė;
 • atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitos kontrolė;
 • pajamų, išlaidų ir sąnaudų apskaitos kontrolė;
 • koreguojančių finansinių rezultatų apskaičiavimas;
 • finansinės atskaitomybės sudarymas ir deklaracijų bei ataskaitų teikimas valstybinėms institucijoms;
 • santykinių finansinių rodiklių analizė;
 • pirkėjų skolų valdymas;
 • metinių ir ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas ir pateikimas steigėjui bei VĮ Registrų centrui.
Grįžti į pradinį puslapį