Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Renata Baužienė

Renata Baužienė

Teisininkės Renatos Baužienės funkcijos:

 • analizuoja įstaigos veiklos teisinį pagrįstumą, nustato klaidas, numato, kaip teisiškai teisingai išspręsti ūkines, finansines, administracines, kitas problemas;
 • rengia įstaigos veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose su tiekėjais ir veiklos partneriais, vizuoja ketinimų protokolus;
 • analizuoja įstaigos lokalinių aktų (instrukcijų, nuostatų, metodikų ir kt.) projektus, juos teisiškai įvertina ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;
 • dalyvauja rengiant įstaigos kolektyvinę sutartį, sprendžiant darbo ginčus, nagrinėjant darbuotojų socialines problemas;
 • pagal įgaliojimą atstovauja įstaigą teisme, valstybės ir valdžios institucijose, santykiuose su kitomis įmonėmis ir organizacijomis;
 • dalyvauja įstaigos turto grobstymų ir vagysčių išaiškinimo darbe, rengia dokumentus teismui ir juose atstovauja įstaigą, siekdamas sugrąžinti prarastą turtą ar lėšas;
 • analizuoja santykius su bankais, biudžetu, socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais ir debitoriais ir juos teisiškai įvertina;
 • rengia dokumentus skolų, delspinigių, neapmokėtų vekselių išieškojimui, teikia juos teismui;
 • nagrinėja darbuotojų darbo ir apmokėjimo, darbo normavimo ir tarifikavimo sąlygas, formas ir sistemas, įvertina jų teisingumą ir pagrįstumą;
 • tiria įstaigos darbuotojų, pacientų ir kitų institucijų skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, juos analizuoja, rengia atsakymų projektus;
 • konsultuoja įstaigos darbuotojus teisės klausimais;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir avarijas, pateikia savo pastabas;
 • teisiškai sprendžia visus įstaigos veiklos teisinius, administracinius, socialinius ir kitus klausimus ir pateikia savo išvadas.

Kvalifikacijos kėlimas:

Grįžti į pradinį puslapį