Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Rita Vėlavičienė

Rita Vėlavičienė

Rita Vėlavičienė

Medicinos biologė. Mikrobiologijos laboratorijos vedėja nuo 2011 metų

Darbo funkcijos:

 • organizuoja darbą mikrobiologijos ir Tuberkuliozės filialo mikrobiologijos laboratorijose, vadovauja skyriaus darbo procesui;
 • inicijuoja, planuoja, naujų procesų įdiegimą;
 • dalyvauja laboratorijos kokybės vadybos sistemos kūrime pagal „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-05 versija)“;
 • dalyvauja hospitalinių infekcijų stebėsenos ir prevencijos procesuose, ko pasekoje gerinama teikiamų paslaugų kokybė;
 • atlieka gydymo įstaigoje išaugintų mikroorganizmų ir jų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėseną, teikią informaciją infekcijų kontrolės specialistams ir gydytojams;
 • dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus laboratorijos įrangai, darbo priemonėms ir reagentams įsigyti;
 • dalinasi darbo patirtimi ir moko praktinių įgūdžių naujus darbuotojus bei studentus.

Išsilavinimas:

 • 2007 – 2009 m. Vilniaus universitetas, įgytas medicinos biologijos magistro laipsnis;
 • 1990 – 1996m. Vilniaus universitetas, įgytas biologo ir biologijos dėstytojo bakalauro laipsnis;

Narystė:

Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) narė

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos aktualijos“, 2021-05-20.
 • Nuotoliniai kursai „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas“, 2021-02-26
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Racionalios antibiotikoterapijos principai ir mikrobiologinės diagnostikos svarba“, 2018m. Kaunas (LSMU MA).
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Antimikrobionio atsparumo aktualijos“, 2017m. Vilnius.
 • 28 – as Europos klinikinės mikrobiologijos ir infekcinių ligų kongresas (ECCMID), 2018m. Madridas.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Kokybės valdymas“, 2017m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams aktualijos“, 2017m. Kaunas (LSMU MA).
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Klinikinės mikrobiologijos metodai, tyrimai ir interpretacija“, 2017m. Vilnius (VU).
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Antibiotikų vartojimas gydytojo praktikoje“, 2016m. Kaunas (LSMU MA).
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros laboratorijose“, 2016m. Vilnius (VU).
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Jautrumo antimikrobinaims vaistams tyrimai: nuo paciento iki antimikrobinio atsparumo stebėsenos“, 2016m. Vilnius (VU).
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Vidaus auditai ir neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 19011:2012 reikalavimus“, 2016m. Vilnius (VU).

Darbo laikas:

 • I – V: 8.00 – 15.36 val. (S. Nėries g. 3)
Grįžti į pradinį puslapį