Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Daina ir Vacys Pociai

Padėka

Už nuoširdų gydymą ir rūpestingą priežiūrą širdingai dėkojame Skuodo PSPC  šeimos gydytojui Žilvinui Nekrošiui bei slaugytojai Vilmai Galdikienei. Linkime stiprios sveikatos, kantrybės ir neišsenkančios energijos sunkiame bei atsakingame darbe.