Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Elena

Padėka Gydytojai Orintai Jakubėnaitei už nuoširdų gydymą! Be galo laimingi esame,gydo mūsų mamytę!Sėkmės ir kantrybės sunkiame mediko kelyje!

Elena

Norėčiau padėkoti, gyd. V. Jocienei, A. Lekštučiui ir Jūsų ligoninės personalui už suteiktą operatyvią pagalbą gydant sūnų Igną! linkiu Jums kuo geriausios kloties ir sėkmės!