Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

VšĮ RESPUBLIKINĖS KLAIPĖDOS LIGONINĖS SKELBIMAS

VšĮ RESPUBLIKINĖS KLAIPĖDOS LIGONINĖS SKELBIMAS

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė skelbia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo tiesioginį viešą prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2017 m. gruodžio 11 d. 10 00 val. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės konferencijų salėje adresu: S. Nėries g. 3, Klaipėda. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2017 m. gruodžio 6, 7, 8 dienomis nuo 800 iki 1200 val. tuo pačiu adresu.

Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2018 m. sausio 3 d. 10 00 val. Antroji parduodamo turto apžiūra 2017 m. gruodžio 28, 29, 30 dienomis nuo 800 iki 1200 val.

Informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamą turtą ir jo pradines pardavimo kainas bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje: www.rkligonine.lt. Kitos dalyvavimo aukcione sąlygos lieka nepakitusios.

Informacija darbo valandomis dėl parduodamo turto teikiama telefonu Nr. 868548969. Atsakingas asmuo – Pranas Mažonas, Ūkio skyriaus vadovas, el.paštas: pranas.mazonas@kal.lt.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną 1 val. prieš aukciono pradžią. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma aukciono vykdymo dieną grynaisiais pinigais, įmokant į kasą arba mokėjimo pavedimu, pervedant lėšas į pardavėjo AB Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT117180500000141003. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis, apmokėjus grynaisiais ar pateikus atliktų mokėjimų banko išrašą. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir pretenzijų nepriima.

Ilgalaikio turto sąrašas

Trumpalaikio turto sąrašas