Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Psichiatrijos filialo socialinės pagalbos specialistai

Psichiatrijos filialo socialinės pagalbos specialistai

Socialinės pagalbos skyriaus specialistų darbo paskirtis yra sustiprinti į sveikatos priežiūros įstaigą besikreipiančio ar joje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atnaujinti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę, skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį funkcionavimą.Socialinių paslaugų teikimo tikslas – garantuoti psichikos pacientų darbingo amžiaus ir pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų, rizikos grupėms priklausančių asmenų – socialinį saugumą ir reabilitaciją.

Socialiniai darbuotojai:

 • Surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką;
 • Sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą;
 • Numato konkrečias socialinės pagalbos pacientui priemones ir būdus;
 • Padeda nustatyti paciento asmenybę;
 • Reikalui esant, atstovauja paciento interesus teismuose ir kitose institucijose;
 • Organizuoja pacientų aprūpinimą reikiamomis priemonėmis už jų asmeninius pinigus.

Skyriaus darbuotojai:

Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą:

 • Apie įstatymus dėl socialinių garantijų;
 • Apie paciento pareigas, teises ir galimybes konkrečiu atveju;
 • Apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti;
 • Derinti ir dalyvauti pervežant ligonius tolimesniam gydymui ar gyvenimui;
 • Padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus;

Bendradarbiauja su institucijomis, kurios turi ryšį su įstaiga:

 • Globos ir rūpybos skyriais;
 • Teisėtvarkos institucijomis;
 • SODRA;
 • Su kitomis gydymo, bei slaugos įstaigomis.

Psichiatrijos filialo socialiniai darbuotojai

Grįžti į pradinį puslapį