Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Andželika Zavackienė

Andželika Zavackienė

El. paštas: [email protected]
Tel. (8 46) 41 07 11


Direktoriaus pavaduotojos (slaugai) Andželikos Zavackienės funkcijos:

 • slaugos proceso valdymas: slaugos proceso planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas;
 • slaugos kokybės rodiklių stebėsena – neatitikčių kokybės rodikliams registravimas, jų periodinė analizė;
 • mokslu grįstų slaugos inovacijų ir naujovių diegimas įstaigoje;
 • slaugos politikos formavimas, kūrimas bei įgyvendinimas, vadovaujantis patvirtintu slaugos strategijos planu;
 • slaugytojų poreikio planavimas bei atrankos vykdymas;
 • slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
 • slaugos profesijos prestižo gerinimas.

Išsilavinimas:

 • 2007-2009 m. Klaipėdos universitetas, įgytas vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis;
 • 2002-2005 m. Klaipėdos universitetas Tęstinių studijų institutas, įgytas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis;
 • 1988-1991 m. Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 2007 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, direktoriaus pavaduotoja;
 • 1993-2007 m. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, chemoterapijos skyrius, vyresnioji slaugos administratorė;
 • 1991-1993 m. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, chemoterapijos skyrius, medicinos sesuo.

Licencija: Bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-07-05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2027-07-05.

Kita veikla:

 • 2021 m. – 2023 m. Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimų „Swedish Care International Queen Silvia Nursing Award” konkurso Lietuvos slaugytojų ir slaugos studentų idėjų paraiškų vertinimo tarptautinės grupės komisijos narė
 • 2021 m. Erasmus+ projekto “Quality Mentorship for Developing Competent Nursing Students (QualMent)” tarptautinės ekspertų grupės narys
 • 2021 m. Queen Silvia Nursing Award Lietuvos slaugytojų ir slaugos studentų idėjų paraiškų vertinimo komisijos narys
 • 2022 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos Nacionalinės slaugos politikos 2016−2025 metų gairių įgyvendinimo priežiūros komiteto narys
 • 2021 m. atlikto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 13 vnt. parengtų metodinių dokumentų paketų, skirtų pagrindinėms mirties priežastis Lietuvoje lemiančioms ligoms ir sveikatos būklėms, slaugos dalies peržiūrą, įžvalgų bei rekomendacijų teikimą.
 • Dalyvavimas 2020 m. Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimų projekto Jos Didenybės Švedijos Karalienės Silvijos 70-ojo jubiliejaus garbei, pirmojo Lietuvos slaugytojų ir slaugos studentų idėjų paraiškų vertinimo etape, teikiant patarimus ir pastebėjimus vertinimo komisijos nariams.
 • Mokslinio žurnalo “Medicinos mokslai”, Journal of MEDICAL SCIENCES/ISSN: 2345-0592, recenzentė
 • Nuo 2020 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų kvalifikavimo komisijos pirmininkė;
 • 2020 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės narė „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos priemonių žymėjimo protokolams (algoritmams) parengti“;
 • 2019 m. Vilniaus universiteto slaugos krypties ketinamų vykdyti studijų programų Slaugos bakalauro ir Išplėstinės praktikos slaugos magistro tarptautinės ekspertų darbo grupės narys;
 • 2018 m. lapkričio 23 d. fokusuotos grupės „Sveikatos apsauga: efektyviausi būdai problemoms spręsti“ slaugos ekspertė, atstovaujant Lietuvos slaugos vadovų sąjungą;
 • 2018m. rugsėjo 18 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės narė dėl pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo. Plačiau
 • 2018 m. Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencijos “Reikia išmokti sveikam išlikti” pranešimų vertinimo komisijos narė;
 • 2018 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto slaugos pirmosios pakopos nuolatinių studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė;
 • Nuo 2018 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto akademinės reputacijos ekspertė, partnerė QS pasaulinėje darbdavių apklausoje “QS World University Rankings“. Plačiau.
 • Nuo 2015 m. iki dabar Lietuvos slaugytojų vadovų sąjungos Klaipėdos krašto valdybos narė
 • 2015 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės narė anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos teisės aktams parengti;
 • 2014 m. “Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos projekto” Klaipėdos m. Iniciatyvinės darbo grupės narė. Plačiau.
 • Nuo 2013 m. iki 2019 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto lektorė. Dėstomas dalykas – sveikatos priežiūros vadyba, sveikatos priežiūros ir slaugos kokybės valdymas, lyderystė. Bendrosios praktikos slaugos studijų baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijos narė;
 • Nuo 2008 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorė. Dėstomas dalykas – sveikatos priežiūros vadyba, sveikatos priežiūros ir slaugos kokybės valdymas, lyderystė;
 • Nuo 2008 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijos narė, baigiamųjų darbų recenzentė.

Skaityti moksliniai pranešimai:

 • • „Procesų skaitmenizavimas ir modernizavias operacinėje – sėkmės raktas į paslaugų kokybę: Respublikinės Klaipėdos ligoninės Operacinė“, mokslinė – praktinė konferencija “Efektyvi operacinė: Personalas. Planavimas. Perspektyvos“, 2023 m., Vilnius
 • • „Challenges of Evidence-Based Practice among nurses working in inpatient“, International conference with Stefan Batory Academy of Applied Sciences “Interdisciplinary Approach: challenges and opportunities in the Studies of Health Sciences”, 2023 m., Klaipėda
 • • “Competence, attitude and barriers of Evidence Based Practice (EBP) among registered nurse practicing in inpatient settings” XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM NURSING IN INTERDISCIPLINARY HEALTHCARE, 2023 m., Žešovas, Lenkija
 • • “Slaugos profesionalumo transformacija”, SLAUGYTOJŲ FORUMAS 2023: BŪK PROFESIONALU, 2023 m. Birštonas
 • • „Slaugytojo parengimo ištakos ir profesijos karjeros kelias Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“, mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: praeitis, dabartis ir ateitis“, 2023 m., Klaipėda
 • • Posteris „Application of Evidence-Based Nursing in Inpatient Care Facilities“, 2023 m., Jūrmala, Lenkija
 • • “Slaugytojų pritraukimas, realizacija ir augimas įstaigoje. Respublikinės Klaipėdos ligoninės gerasis pavyzdys”, “Sveikatos sistemos žmogiškieji ištekliai: planavimas, rengimas, pritraukimas“, 2023 m., Klaipėda
 • „Slaugytojų iššūkiai bendraujant su demencija sergančiais pacientais“, mokslinė – praktinė konferencija „Holistinis požiūris į demenciją“, 2022 m., Trakai
 • „Geroji praktika: svarbiausi sėkmės veiksniai ir gairės pacientų saugumui užtikrinti“, mokslinė – praktinė konferencija „Pacientų sauga chirurgijoje“, 2022 m., Vilnius
 • „Pasitikėti mokslu (ne)lygu taikyti praktikoje: kur link einame?“, „Slaugytojų forumas 2022: Kurk pasitikėjimą“, 2022 m., Birštonas
 • „Competence and attidutes of nurses towards the application of evidence-based practice in inpatient setting“, tarptautinė konferencija „6th NORDIC FORUM FOR NURSE EDUCATORS“, 2022 m., Turku, Suomija
 • „Inovatyvūs sprendimai Respublikinės Klaipėdos ligoninės operacinėje“, mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatos mokslų pasiekimai 2022“, 2022 m., Vilnius
 • „About how effective leadership in COVID situation can affect the innovation in the nursing practice“, 5-star nursing conference: 2021 Bad times, good nurses, 2021 m., Talinas, Estija
 • „Operuojamo paciento sauga: PSO chirurgijos saugos kontrolės lapo įdiegimo patirtis Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje. realybė ar ambicingas planas ateičiai?, 2021 m., Kaunas
 • „Kodėl 2020 visada bus slaugytojų metai: žvilgsnis į tai, kaip pandemija paveikė RKL slaugytojus“, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2021 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: ateities sveikatos priežiūros vizija / 2021 -Nurses: A Voice To Lead – A Vision For Future Healthcare“, 2021 m, Kaunas
 • „Nursing Practice and Effective Leadership“, XXI – oji nacionalinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2021 m., Klaipėda
 • „Ateities slaugos lyderis: ar transformacinė lyderystė gali išsaugoti slaugytojus?“, Nacionalinė slaugytojų konferencija „2020-ieji tarptautiniai slaugytojų ir akušerių metai: žmogiškieji ištekliai – esminis šviesesnės ateities sveikatos priežiūros veiksnys“, 2020 m., Kaunas.
 • “Does effective leadership affect innovation in nursing practice?”, 5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020, Klaipėda
 • „Trys miestai, trys lyderiai, vienas tikslas/slaugos lyderystė“, konferencija „Slaugytojų forumas 2020: didžiuojuosi būdamas slaugytoju“, 2020 m., Birštonas
 • „Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“, World Nursing Forum, 2019 m.,Viena, Austrija
 • „Pacientų sauga operacinėje” ir „Occupational Prestige of Nursing in Lithuania”, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos, 2019 m.”, 2019 m., Klaipėda.
 • „Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Kitoks požiūris į slaugą”, 2019 m., Kaunas.
 • Stendinis pranešimas „Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice“, 2018 m. Oxfordas, Jungtinė Karalystė. Plačiau
 • „Pacientų saugumo kontrolės įgyvendinimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės operacinėse“, 9 – asis tarptautinis Baltijos anesteziologijos, intensyviosios terapijos, skausmo medicinos ir slaugos kongresas, 2018 m.Vilnius. Plačiau
 • „Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė”, 2018 m., Kaunas.
 • Ocupational Prestige of Nursing in Lithuania: Review of Study Results”, tarptautinis 9-asis Baltijos chirurgų kongresas, 2018 m., Klaipėda.
 • Visuomenės nuomonė apie slaugos profesijos prestižą Lietuvoje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018”, 2018 m., Klaipėda.
 • Operuojamo paciento saugos kontrolės įgyvendinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017”, 2017 m., Klaipėda.
 • Išplėstinės slaugos praktika Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje”, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Šiuolaikinė kraujo komponentų transfuzija – nuo donoro iki recipiento”, 2017 m., Vilnius.
 • Naujausios pacientų saugos kontrolės rekomendacijos perioperaciniame laikotarpyje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos praktikos aktualijos 2016 m.: naujausios rekomendacijos ir jų galimybės pritaikyti slaugos praktikoje”, 2016 m., Klaipėda.
 • “Neapgeidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistema VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Naujos slaugos gairės: iššūkiai ir galimybės”, 2016 m., Klaipėda.

Publikuoti straipsniai moksliniuose žurnaluose:

 • „Mokslo įrodymų taikymas klinikinėje praktikoje: slaugytojų požiūris, žinios ir įgūdžiai“, SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online 2023, 33 tomas, Nr.6, p. 48-53 SLAUGA / NURSING DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2023.225
 • „Competence and attidutes of nurses towards the application of evidence-based practice in inpatient setting“, pranešimų tezės, tarptautinė konferencija „6th NORDIC FORUM FOR NURSE EDUCATORS“, 2022 m., Turku universitetas Sveikatos mokslų fakultetas, Suomija
 • „Operuojamo paciento sauga Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“, „Slauga. Mokslas ir praktika“, 2021/12 Plačiau
 • „Nursing Practice and Effective Leadership“, XXI – os nacionalinės mokslinės konferencijos „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ pranešimų tezės, p. 183, Klaipėda, Klaipėdos universitetas, 2021
 • ”Ocupational Prestige of Nursing in Lithuania“, Journal of Nursing Reaerch and Practice, September 2019, Volume 3, ISSSN:2632-251X, p.33
 • „Pacientų sauga operacinėje, medicinos priemonių kiekybinė kontrolė“, Lietuvos chirurgija. Vilnius: Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 146-147.
 • 2018m. žinių portale „Respublika“ apie slaugytojų profesijos vertinimo tyrimą. Plačiau
 • “Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, Slauga. Mokslas ir praktika, 2018/04, Vilnius.
 • “Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, tarptautinės recenzuotos mokslinės – praktinės konferencijos “2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė” tezės, 2018 m., Kaunas.
 • “Ocupational prestige of nursing in Lithuania: review of study results”, Lietuvos chirugija, XVII tomas/1-2 numeris, 2018 m, Vilnius.
 • “Standartizuotos slaugos diagnozės – sveikatos priežiūros kokybei gerinti”, Slauga. Mokslas ir praktika; 2017/12 Plačiau
 • “Dėl anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos projekto”, “Slauga. Mokslas ir praktika”, 2015/11 Plačiau
 • Skaitytas mokslinis pranešimas Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje Vilniuje “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2015”
 • „Organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigų veiklai“, Visuomenės sveikata, 2014/priedas Nr.1. Plačiau

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Queen Silvia Nursing Award 2023 finalas, 2023 m. Kaunas
 • Konferencija “Tarpprofesinis bendravimas valdant pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje”, 2023 m. Kaunas
 • Konferencija “Efektyvi operacinė. Personalas. Planavimas. Perspektyvos”, 2023 m. Vilnius
 • XV International Symposium Nursing in interdisciplinary healthcare, 2023 m. Lenkija.
 • Slaugytojų forumas “Būk profesionalu 2023″023 m. Birštonas.
 • Posėdis – susitikimas su LR SAM Arūnu Dulkiu, 2023 m. Vilnius.
 • Mokslinė – praktinė konferencija “Efektyvi operacinė: Personalas. Planavimas. Perspektyvos“, 2023 m., Vilnius
 • International conference with Stefan Batory Academy of Applied Sciences “Interdisciplinary Approach: challenges and opportunities in the Studies of Health Sciences”, 2023 m., Klaipėda
 • XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM NURSING IN INTERDISCIPLINARY HEALTHCARE, 2023 m., Žešovas, Lenkija
 • SLAUGYTOJŲ FORUMAS 2023: BŪK PROFESIONALU, 2023 m. Birštonas
 • Nuotoliniai kibernetinės higienos mokymai „Trumpas BDAR vadovas. Fizinė darbo vietos apsauga. Švaraus stalo politika. Slaptažodžiai. Mobiliųjų įrengimų saugumas .Saugus darbas iš namų. Višingas. Fišingas.“, 2023 m., Klaipėda
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: praeitis, dabartis ir ateitis“, 2023 m., Klaipėda
 • Tarptautinis nuotolinis seminaras „NURSES DESERVE A HEALTHY WORK ENVIRONMENT“, Austrija, Viena, 2023 m.
 • „Slaugytojų Konventas 2023“, 2023 – Mūsų slaugytojai. Mūsų ateitis /2023 – Our nurses. Our future, 2023 m., Kaunas
 • Konferencija “Sveikatos sistemos žmogiškieji ištekliai: planavimas, rengimas, pritraukimas“, 2023 m., Klaipėda
 • Nuotoliniai mokymai „Sveikatos priežiūros įstaigų administracijos darbuotojų ir medikų psichologinio smurto (įskaitant mobinga) atpažinimo ir kitų emocinių kompetencijų ugdymas“, 2023 m., Vilnius
 • Nuotoliniai mokymai „Psichologinio smurto prevencija asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, 2023m., Vilnius
 • Kursai „Psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kompetencijų didinimas“, 2023., Vilnius
 • Mokslinė-praktinė konferencija „Pramonė 4.0 Sveikatos priežiūroje“, 2023, Klaipėda
 • Tarptautinis nuotolinis seminaras „NURSES FOR FUTURE: THE GLOBAL NURSING DEGREE FICTION OR FUTURE?“, Austrija, Viena, 2023 m.
 • Mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatos mokslų pasiekimai 2022“, 2022 m., Vilnius
 • Tarptautinė konferencija „6th NORDIC FORUM FOR NURSE EDUCATORS“, 2022 m., Turku, Suomija
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojų forumas 2022: Kurk pasitikėjimą“, 2022 m., Birštonas
 • Mokymai „Krizių valdymas organizacijoje“, 2022 m., Klaipėda
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Holistinis požiūris į demenciją“, 2022 m., Trakai
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje, 2022 m., Kaunas
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: iššūkiai ir galimybės 2022“, 2022 m., Kaunas
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Pacientų sauga chirurgijoje”, 2022 m. Vilnius
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Holistinis požiūris į demenciją”, 2022 m. Trakai
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, Kaunas.
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „5-star Nursing Conference: 2021 Bad Times, Good urses“, 2021 m., Talinas, Estija
 • Seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsena Lietuvoje ir jos rezultatai“, 2021 m.,Vilnius 
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje. realybė ar ambicingas planas ateičiai?, 2021 m., Kaunas 
 • Mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas. Dovanų politika“, 2021 m., Klaipėda 
 • Konferencija „Mobingo ir savižudybės problematika sveikatos sistemoje. Rizika, priežastys, įveika“, 2021 m. , Kaunas 
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2021 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: ateities sveikatos priežiūros vizija / 2021 -Nurses: A Voice To Lead – A Vision For Future Healthcare“, 2021 m, Kaunas
 • Konferencija ‚Ambulatorinių paslaugų ir dienos chirurgijos aktualijos“, 2021 m., Klaipėda
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Covid – 19 ligos pasekmės sveikatai“, 2021 m., Vilnius
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai “Pirmoji medicinos pagalba”, 2022 m. Klaipėda, Lietuva
 • Mokslinė – praktinė konferencija „2022 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: investicija į slaugą ir saugią pasaulinę sveikatą / 2022 – Nurses: A Voice To Lead – Invest In Nursing And Respect Rights To Secure Global Health“, 2022, Kaunas, Lietuva
 • Hibridinė mokslinė-praktinė konferencija “Pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje”, 2021 m. Kaunas.
 • Lietuvos operacinių slaugytojų draugijos konferencija “Medicininių priemonių operacinei tiekimo proceso optimizavimo galimybės”, 2021 m. Vilnius.
 • XXI – oji nacionalinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2021 m., Klaipėda
 • Konferencija „Chirurginė slauga ir paciento saugumas“, 2021 m., Vilnius
 • Tobulinimosi kursai „Endoskopijos ir ultragarso mokymai specialistams: efektyvi krūties ir storosios žarnos vėžio diagnostika“, 2021 m., Klaipėda
 • Tarptautinė konferencija „RANCARE – COST ACTION 15208 Rationing – Missed Nursing Care An International and Multidimensional Problem”, 2021 m. Atėnai, Graikija
 • Tobulinimosi kursai „Krūtų ir kolorektalinio vėžio prevencijos organizavimas“, 2021 m., Klaipėda
 • Tarpatutinis kongresas“9th Congress of Baltic Association of Surgeons”, 2018 m., Klaipėda
 • “Viešų ir privačių interesų konfliktų situacijos”, 2018 ., Klaipėda
 • “Mokymai korupcijos prevencijos klausimais”, 2018 m., Klaipėda
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018”, 2018 m., Klaipėda

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės 90 – metų jubiliejaus proga nominacija “Lyderystė”
 • 2022 m. LR Sveikatos apsaugos ministro apdovanota nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklu ir suteiktas nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardas
 • 2021 m. „Queen Silvia Nursing Award“ Švedijos Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas Lietuvoje už bendradarbiavimą
 • 2020 m. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo apdovanota medaliu „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“;
 • 2020 m. balandžio 27 d. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo padėkos raštas Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga už pasiaukojimą mediko profesijai, nuoširdų ir kilnų darbą ekstremalios situacijos ir karantino metu Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią tolimesniam naujojo koronoviruso (Covid -19) plitimui;
 • 2018 m. „Lietuvos slaugos istorija 1918 -2018 m.“ knygoje, išleistoje Lietuvos šimtmečiui paminėti, patalpinta nuotrauka ir paminėtas vardas, įteikiant LR Sveikatos apsaugos ministro padėką tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „2017 – slaugos studijų mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai“;
 • 2018 m. spalio 25 d. Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos padėkos raštas už nuolatinį dėmesį anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos aktualijoms bei už bendradarbiavimą įvairiais klausimais, siekiant slaugos progreso, už aktyvumą aukštinant slaugytojo savivertę, savarankiškumą ir slaugos profesijos prestižo kėlimą;
 • 2018 m. birželio 1 d. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už profesionalų darbą, atsidavimą savo profesijai, pažangiausių slaugos ir paciento saugumo užtikrinimo metodų diegimą;
 • 2018 m. gegužės 3 d. LR Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštas už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį ir dėmesį, už rankų ir širdies šilumą;
 • 2017 m. gegužės 11 d. LR seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko padėkos raštas už pasiaukojimą, darbštumą, kantrybę ir meilę pacientui;
 • 2017 m. gegužės 4 d. LR Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštas už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį ir dėmesį, už rankų ir širdies šilumą;
 • 2016 m. LSMU vadovėlyje „Ūminis skausmas ir jo malšinimas išplėstinėje anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos praktikoje“ pareikšta padėka už iniciatyvumą, kantrų skatinimą ir idėjos palaikymą;
 • 2016 m. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už kompetentingą ir atsakingą darbą, už rūpestį sergančiaisiais ir atsidavimą savo profesijai;
 • 2015 m. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto dekano padėkos raštas už bendradarbiavimą ir reikšmingą indėlį rengiant ergoterapijos ir kineziterapijos specialistus;
 • 2013m. gegužės 15d. Dr. Juozo Ciplijausko vardo premijos laureatė. Plačiau

Slaugos politika VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje

Siekiant užtikrinti kokybiškas bei saugias slaugos paslaugas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, slaugos specialistai ir kitas slaugos procese dalyvaujantis personalas vykdo nuoseklią slau­gos politiką, vadovaujantis VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus patvirtinta Slaugos strategija 2015 – 2020 m. Joje numatytos aiškios slaugos proceso valdymo kryptys, užtikrinančios raciona­lų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, slaugos vadybos ir lyderystės užtikrinimą, ypatingą dėmesį skiriant svarbiausiems ir aktualiausiems sveikatos priežiūros kokybės aspektams: slaugos paslaugų saugumui, prieinamumui, tęstinumui bei tinkamumui.

Pagrindinės slaugos proceso valdymo kryptys VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje:

 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei tęstinumo užtikrinimas;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • paciento individulizuotos slaugos užtikrinimas;
 • paciento individulizuotos slaugos užtikrinimas;
 • paciento saugumo užtikrinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tęstinumas išvykstant į namus po operacijos;
 • slaugos paslaugų kokybės tęstinumas ir šlapimo takų infekcijų prevencijos pacientui išvykus į namus užtikrinimas;
 • sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • pacientų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas esant ūmiam (agresyviam) pacientui;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • infekcijų kontrolės užtikrinimas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimosi užtikrinimas;
 • grįžtamojo ryšio iš pacientų apie jų patirtį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimas.

Stiprinamas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės slaugytojų vaidmuo ne tik vietiniu, nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu:

 • slaugytojai aktyviai dalyvauja pažangios slaugos kūrimo ir įgyvendinimo pro­cesuose, prisidėjo prie daugelio Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupių veiklos, rengiant medicinos normas ir kitus teisės aktus, susijusius su slaugos praktika;
 • slaugos specialistai stažuojasi ir dalinasi praktine patirtimi, bendardarbiauja su slaugytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais ne tik Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir Latvijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje;
 • slaugytojai nuolat dalyvauja įvairiose mokslinėse praktinėse konferencijose bei skaito mokslinius pranešimus, publikuoja mokslinius straipsnius moksliniuose žurnaluose, taip pat kuria bei diegia pažangios slaugos ir paciento saugumo užtikrinimo metodus įstaigoje.

Plečiant ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą su slaugos mokslininkais ir praktikais ne tik viešinamas Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardas, bet tuo pačiu keliamas slaugos profesijos prestižas Lietuvoje.

Grįžti į pradinį puslapį