Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Andželika Zavackienė

Andželika Zavackienė

Andželika Zavackienė

El. paštas: andzelika.zavackiene@kal.lt
Tel. (8 46) 41 07 11


Direktoriaus pavaduotojos (slaugai) Andželikos Zavackienės funkcijos:

 • slaugos proceso valdymas: slaugos proceso planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas;
 • slaugos kokybės rodiklių stebėsena – neatitikčių kokybės rodikliams registravimas, jų periodinė analizė;
 • mokslu grįstų slaugos inovacijų ir naujovių diegimas įstaigoje;
 • slaugos politikos formavimas, kūrimas bei įgyvendinimas, vadovaujantis patvirtintu slaugos strategijos planu;
 • slaugytojų poreikio planavimas bei atrankos vykdymas;
 • slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
 • slaugos profesijos prestižo gerinimas.

Išsilavinimas:

 • 2007-2009 m. Klaipėdos universitetas, įgytas vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis;
 • 2002-2005 m. Klaipėdos universitetas Tęstinių studijų institutas, įgytas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis;
 • 1988-1991 m. Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 2007 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, direktoriaus pavaduotoja;
 • 1993-2007 m. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, chemoterapijos skyrius, vyresnioji slaugos administratorė;
 • 1991-1993 m. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, chemoterapijos skyrius, medicinos sesuo.

Licencija: Bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-07-05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-07-05.

Kita veikla:

 • 2021 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamo metodinio dokumento paketo pagal Diagnostikos ir gydymo standarto (metodinio dokumento) rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos aprašą, slaugos dalies turinio vertintoja.
 • Dalyvavimas 2020 m. Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimų projekto Jos Didenybės Švedijos Karalienės Silvijos 70-ojo jubiliejaus garbei, pirmojo Lietuvos slaugytojų ir slaugos studentų idėjų paraiškų vertinimo etape, teikiant patarimus ir pastebėjimus vertinimo komisijos nariams.
 • Mokslinio žurnalo „Medicinos mokslai“, Journal of MEDICAL SCIENCES/ISSN: 2345-0592, recenzentė
 • 2020 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų kvalifikavimo komisijos pirmininkė;
 • 2020 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės narė „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos priemonių žymėjimo protokolams (algoritmams) parengti“;
 • 2019 m. Vilniaus universiteto slaugos krypties ketinamų vykdyti studijų programų Slaugos bakalauro ir Išplėstinės praktikos slaugos magistro tarptautinės ekspertų darbo grupės narys;
 • 2018 m. lapkričio 23 d. fokusuotos grupės „Sveikatos apsauga: efektyviausi būdai problemoms spręsti“ slaugos ekspertė, atstovaujant Lietuvos slaugos vadovų sąjungą;
 • 2018m. rugsėjo 18 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės narė dėl pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo. Plačiau
 • 2018 m. Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencijos “Reikia išmokti sveikam išlikti” pranešimų vertinimo komisijos narė;
 • 2018 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto slaugos pirmosios pakopos nuolatinių studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė;
 • Nuo 2018 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto akademinės reputacijos ekspertė, partnerė QS pasaulinėje darbdavių apklausoje „QS World University Rankings„. Plačiau.
 • Nuo 2015 m. iki dabar Lietuvos slaugytojų vadovų sąjungos Klaipėdos krašto valdybos narė
 • 2015 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės narė anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos teisės aktams parengti;
 • 2014 m. “Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos projekto” Klaipėdos m. Iniciatyvinės darbo grupės narė. Plačiau.
 • Nuo 2013 m. iki 2019 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto lektorė. Dėstomas dalykas – sveikatos priežiūros vadyba, sveikatos priežiūros ir slaugos kokybės valdymas, lyderystė. Bendrosios praktikos slaugos studijų baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijos narė;
 • Nuo 2008 m. iki 2019 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorė. Dėstomas dalykas – sveikatos priežiūros vadyba, sveikatos priežiūros ir slaugos kokybės valdymas, lyderystė;
 • Nuo 2008 m. iki 2016 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijos narė, baigiamųjų darbų recenzentė.

Skaityti moksliniai pranešimai:

 • „Ateities slaugos lyderis: ar transformacinė lyderystė gali išsaugoti slaugytojus?“, Nacionalinė slaugytojų konferencija „2020-ieji tarptautiniai slaugytojų ir akušerių metai: žmogiškieji ištekliai – esminis šviesesnės ateities sveikatos priežiūros veiksnys“, 2020 m., Kaunas.
 • “Does effective leadership affect innovation in nursing practice?”, 5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020, Klaipėda
 • „Trys miestai, trys lyderiai, vienas tikslas/slaugos lyderystė“, konferencija „Slaugytojų forumas 2020: didžiuojuosi būdamas slaugytoju“, 2020 m., Birštonas
 • „Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“, World Nursing Forum, 2019 m.,Viena, Austrija
 • „Pacientų sauga operacinėje“ ir „Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos, 2019 m.“, 2019 m., Klaipėda.
 • „Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Kitoks požiūris į slaugą“, 2019 m., Kaunas.
 • Stendinis pranešimas „Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice“, 2018 m. Oxfordas, Jungtinė Karalystė. Plačiau
 • „Pacientų saugumo kontrolės įgyvendinimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės operacinėse“, 9 – asis tarptautinis Baltijos anesteziologijos, intensyviosios terapijos, skausmo medicinos ir slaugos kongresas, 2018 m.Vilnius. Plačiau
 • „Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė”, 2018 m., Kaunas.
 • Ocupational Prestige of Nursing in Lithuania: Review of Study Results”, tarptautinis 9-asis Baltijos chirurgų kongresas, 2018 m., Klaipėda.
 • Visuomenės nuomonė apie slaugos profesijos prestižą Lietuvoje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018”, 2018 m., Klaipėda.
 • Operuojamo paciento saugos kontrolės įgyvendinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017”, 2017 m., Klaipėda.
 • Išplėstinės slaugos praktika Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje”, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Šiuolaikinė kraujo komponentų transfuzija – nuo donoro iki recipiento”, 2017 m., Vilnius.
 • Naujausios pacientų saugos kontrolės rekomendacijos perioperaciniame laikotarpyje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos praktikos aktualijos 2016 m.: naujausios rekomendacijos ir jų galimybės pritaikyti slaugos praktikoje”, 2016 m., Klaipėda.
 • “Neapgeidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistema VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Naujos slaugos gairės: iššūkiai ir galimybės”, 2016 m., Klaipėda.

Publikuoti straipsniai moksliniuose žurnaluose:

 • „Nursing Practice and Effective Leadership“, XXI – os nacionalinės mokslinės konferencijos „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ pranešimų tezės, p. 183, Klaipėda, Klaipėdos universitetas, 2021
 • ”Ocupational Prestige of Nursing in Lithuania“, Journal of Nursing Reaerch and Practice, September 2019, Volume 3, ISSSN:2632-251X, p.33
 • „Pacientų sauga operacinėje, medicinos priemonių kiekybinė kontrolė“, Lietuvos chirurgija. Vilnius: Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 146-147.
 • 2018m. žinių portale „Respublika“ apie slaugytojų profesijos vertinimo tyrimą. Plačiau
 • “Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, Slauga. Mokslas ir praktika, 2018/04, Vilnius.
 • “Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, tarptautinės recenzuotos mokslinės – praktinės konferencijos “2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė” tezės, 2018 m., Kaunas.
 • “Ocupational prestige of nursing in Lithuania: review of study results”, Lietuvos chirugija, XVII tomas/1-2 numeris, 2018 m, Vilnius.
 • “Standartizuotos slaugos diagnozės – sveikatos priežiūros kokybei gerinti”, Slauga. Mokslas ir praktika; 2017/12 Plačiau
 • “Dėl anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo išplėstinės slaugos praktikos projekto”, „Slauga. Mokslas ir praktika“, 2015/11 Plačiau
 • Skaitytas mokslinis pranešimas Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje Vilniuje “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2015”
 • „Organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigų veiklai“, Visuomenės sveikata, 2014/priedas Nr.1. Plačiau

Kvalifikacijos kėlimas:

 • „Nursing Practice and Effective Leadership“ XXI – oji nacionalinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2021 m., Klaipėda
 • Konferencija „Chirurginė slauga ir paciento saugumas“, 2021 m., Vilnius
 • Tobulinimosi kursai „Endoskopijos ir ultragarso mokymai specialistams: efektyvi krūties ir storosios žarnos vėžio diagnostika“, 2021 m., Klaipėda
 • Tarptautinė konferencija „RANCARE – COST ACTION 15208 Rationing – Missed Nursing Care An International and Multidimensional Problem”, 2021 m. Atėnai, Graikija
 • Tobulinimosi kursai „Krūtų ir kolorektalinio vėžio prevencijos organizavimas“, 2021 m., Klaipėda
 • Nacionalinė slaugytojų konferencija „2020-ieji tarptautiniai slaugytojų ir akušerių metai: žmogiškieji ištekliai – esminis šviesesnės ateities sveikatos priežiūros veiksnys“, 2020 m., Kaunas
 • Tarptautinė konferencija „Reimagining Healthcare – Microsoft industry day“, 2020, Vilnius
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Širdies nepakankamumo aktualijos: šiuolaikinis gydymas gydytojo kardiologo, intervencinio kardiologo, šeimos gydytojo bei slaugytojo akimis“, 2020 m., Kaunas
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2020“, 2020 m., Klaipėda
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020“, 2020 m., Klaipėda
 • Seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“, 2020, Kaunas
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos personalo vadybos iššūkiai ir galimybės“, 2020 m.,Vilnius
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Personalo valdymas“, 2020 m., Vilnius
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Kardiologijos naujienos 2019“, 2020 m., Kaunas
 • Konferencija „Slauga nuo teorijos iki praktikos“; renginys „Slaugytojų forumas 2020“, 2020m. Kaunas, Birštonas
 • IV Nacionalinė visuomenės sveikatos konferencija, 2019m .Kaunas
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Visuomenės sveikata gerovės valstybei“, 2019 m., Kaunas
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Onkologinės ligos valdymas taikant ankstyvosios diagnostikos priemones“, 2019 m., Klaipėda
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Operacinės slaugytojo profesiniai iššūkiai“, 2019 m., Trakai
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija ‚Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas 2019“, 2019 m., Klaipėda
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „World Nursing Forum“, 2019 m.,Viena, Austrija
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019 m.“, 2019, Klaipėda
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Kitoks požiūris į slaugą‘, 2019 m., Kaunas
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2019 m., Klaipėda
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Efektyvus vadovavimas“, 2019 m., Klaipėda
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Pragulų profilaktika ir gydymas“, 2018 m., Klaipėda
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice“, 2018 m. Oxfordas, Jungtinė Karalystė
 • 9 – asis tarptautinis anesteziologijos, intensyviosios terapijos, skausmo medicinos ir slaugos kongresas, 2018m. Vilnius
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Kraujo transfuzija: nuo teisingo kraujo paėmimo iki procedūros atlikimo, paciento slauga, dokumentavimas, 2018 m. Klaipėda
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Moters sveikata ir inkstai”, 2018 m., Klaipėda
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė”, 2018 m., Kaunas
 • Tarpatutinis kongresas“9th Congress of Baltic Association of Surgeons”, 2018 m., Klaipėda
 • “Viešų ir privačių interesų konfliktų situacijos”, 2018 ., Klaipėda
 • “Mokymai korupcijos prevencijos klausimais”, 2018 m., Klaipėda
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018”, 2018 m., Klaipėda

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2020 m. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo apdovanota medaliu „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“;
 • 2020 m. balandžio 27 d. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo padėkos raštas Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga už pasiaukojimą mediko profesijai, nuoširdų ir kilnų darbą ekstremalios situacijos ir karantino metu Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią tolimesniam naujojo koronoviruso (Covid -19) plitimui;
 • 2018 m. „Lietuvos slaugos istorija 1918 -2018 m.“ knygoje, išleistoje Lietuvos šimtmečiui paminėti, patalpinta nuotrauka ir paminėtas vardas, įteikiant LR Sveikatos apsaugos ministro padėką tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „2017 – slaugos studijų mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai“;
 • 2018 m. spalio 25 d. Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos padėkos raštas už nuolatinį dėmesį anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos aktualijoms bei už bendradarbiavimą įvairiais klausimais, siekiant slaugos progreso, už aktyvumą aukštinant slaugytojo savivertę, savarankiškumą ir slaugos profesijos prestižo kėlimą;
 • 2018 m. birželio 1 d. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už profesionalų darbą, atsidavimą savo profesijai, pažangiausių slaugos ir paciento saugumo užtikrinimo metodų diegimą;
 • 2018 m. gegužės 3 d. LR Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštas už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį ir dėmesį, už rankų ir širdies šilumą;
 • 2017 m. gegužės 11 d. LR seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko padėkos raštas už pasiaukojimą, darbštumą, kantrybę ir meilę pacientui;
 • 2017 m. gegužės 4 d. LR Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštas už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį ir dėmesį, už rankų ir širdies šilumą;
 • 2016 m. LSMU vadovėlyje „Ūminis skausmas ir jo malšinimas išplėstinėje anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos praktikoje“ pareikšta padėka už iniciatyvumą, kantrų skatinimą ir idėjos palaikymą;
 • 2016 m. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už kompetentingą ir atsakingą darbą, už rūpestį sergančiaisiais ir atsidavimą savo profesijai;
 • 2015 m. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto dekano padėkos raštas už bendradarbiavimą ir reikšmingą indėlį rengiant ergoterapijos ir kineziterapijos specialistus;
 • 2013m. gegužės 15d. Dr. Juozo Ciplijausko vardo premijos laureatė. Plačiau

Slaugos politika VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje

Siekiant užtikrinti kokybiškas bei saugias slaugos paslaugas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, slaugos specialistai ir kitas slaugos procese dalyvaujantis personalas vykdo nuoseklią slau­gos politiką, vadovaujantis VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus patvirtinta Slaugos strategija 2015 – 2020 m. Joje numatytos aiškios slaugos proceso valdymo kryptys, užtikrinančios raciona­lų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, slaugos vadybos ir lyderystės užtikrinimą, ypatingą dėmesį skiriant svarbiausiems ir aktualiausiems sveikatos priežiūros kokybės aspektams: slaugos paslaugų saugumui, prieinamumui, tęstinumui bei tinkamumui.

Pagrindinės slaugos proceso valdymo kryptys VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje:

 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei tęstinumo užtikrinimas;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • paciento individulizuotos slaugos užtikrinimas;
 • paciento individulizuotos slaugos užtikrinimas;
 • paciento saugumo užtikrinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tęstinumas išvykstant į namus po operacijos;
 • slaugos paslaugų kokybės tęstinumas ir šlapimo takų infekcijų prevencijos pacientui išvykus į namus užtikrinimas;
 • sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • pacientų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas esant ūmiam (agresyviam) pacientui;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • infekcijų kontrolės užtikrinimas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimosi užtikrinimas;
 • grįžtamojo ryšio iš pacientų apie jų patirtį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimas.

Stiprinamas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės slaugytojų vaidmuo ne tik vietiniu, nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu:

 • slaugytojai aktyviai dalyvauja pažangios slaugos kūrimo ir įgyvendinimo pro­cesuose, prisidėjo prie daugelio Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupių veiklos, rengiant medicinos normas ir kitus teisės aktus, susijusius su slaugos praktika;
 • slaugos specialistai stažuojasi ir dalinasi praktine patirtimi, bendardarbiauja su slaugytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais ne tik Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir Latvijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje;
 • slaugytojai nuolat dalyvauja įvairiose mokslinėse praktinėse konferencijose bei skaito mokslinius pranešimus, publikuoja mokslinius straipsnius moksliniuose žurnaluose, taip pat kuria bei diegia pažangios slaugos ir paciento saugumo užtikrinimo metodus įstaigoje.

Plečiant ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą su slaugos mokslininkais ir praktikais ne tik viešinamas Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardas, bet tuo pačiu keliamas slaugos profesijos prestižas Lietuvoje.

Grįžti į pradinį puslapį